Ror 4800 kilometer over Atlanterhavet – for bærekraft

Vi i Vestre gir 10 prosent av det årlige overskuddet vårt til globale initiativer som støtter opp om FNs bærekraftsmål. Hvis flere norske bedrifter hadde gjort som oss, kunne vi sammen ha gitt like mye som Norges bistandsbudsjett. Ja, vi kunne faktisk gitt dobbelt så mye som bistandsbudsjettet. Det sier litt om hva vi kunne oppnådd globalt.

Derfor ønsker vi deg velkommen til denne nye serien, hvor vi følger våre 10 prosent og ser hvor de ender opp, og hvordan de bidrar til å gjøre verden bedre. Vi håper at dette kan inspirere andre bedrifter som går med overskudd, til å gi tilbake til bærekraftige formål. For husk: Gode gjerninger er god business.

Fra Kanariøyene til Antigua
Et av initiativene vi støtter, er One Ocean. 12. desember startet fire kvinner på det som blir et 4800 kilometer langt kappløp over Atlanteren, fra La Gomera på Kanariøyene til Antigua i Karibia. Hvorfor? De har en klar misjon: å gi flere kjennskap til at havet trenger beskyttelse, og å oppmuntre folk til å leve og handle mer bærekraftig.

Vi har bare ett hav
Det viktigste å være klar over når det gjelder havet, er at det bare finnes ett stort hav på jorden. Det betyr at det som skjer i én del av havet, kan påvirke andre deler av det.

Selv om havet er stort, har det begrenset med ressurser, og bare 7,5 prosent av havet er beskyttet. Det er avgjørende at alle forstår dette, for det er havet som gjør det mulig å leve på jorden. Det er også grunnen til at One Ocean jobber for å beskytte denne verdifulle ressursen.

Så hva er det One Ocean-folkene gjør for å beskytte havet?

  1. De samler inn penger til Sea Ranger Service. Denne organisasjonen har et fantastisk mål: å beskytte ti tusen kvadratkilometer dyrebart hav, fullt av biologisk mangfold, innen 2050 og å hjelpe 20 000 unge mennesker å få en karriere innen maritime yrker.
  2. De inspirerer folk til å finne tilbake til naturen. Ved å gi folk større bevissthet og mer kunnskap om denne viktige naturressursen håper de at det blir lettere å beskytte den for kommende generasjoner. I løpet av reisen kommer One Ocean til å dele historien sin med deg og folk over hele verden.
  3. De ror over Atlanterhavet i den første økologiske robåten som deltar i Talisker Whisky Atlantic Challenge. Poenget med å delta i en økologisk båt er å demonstrere hva som er mulig med bærekraftig design og produksjon.Kappløpet og den økologiske båten Vaquita
Vaquita er én av 35 båter som deltar i kappløpet, og båten er én av fem med kun kvinner på laget. Roing til havs er fortsatt en mannsdominert sport, og One Ocean-mannskapet ønsker også å inspirere andre kvinner til å hive seg med på lignende utfordringer. De kommer til å ro i totimers skift, 24 timer i døgnet i opptil 40 dager. Mannskapet ror uten forsterkninger – de har selv med all maten de trenger (4500 kcal hver om dagen), en avsaltingsmaskin og alt utstyret som skal til for å vedlikeholde og reparere båten i opptil 55 dager til havs. Den åtte meter lange båten har to små lugarer i hver ende, hvor mannskapet kan sove.

Båten er altså den eneste økologiske båten i kappløpet. Den er laget av over 10 000 gjenvunne plastflasker og plantebasert epoksy, og den ble produsert ved hjelp av fornybar energi. I tillegg er den utstyrt med solcellepaneler som produserer strøm til både avsaltingsmaskinen (som altså lager saltvann om til drikkbart vann) og navigasjonssystemene. Båten er døpt Vaquita etter en type nise som er kritisk utrydningstruet.

Ror for bærekraft
One Ocean støtter fire av FNs bærekraftsmål (SDG): SDG 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst), SDG 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon), SDG 13 (Stoppe klimaendringene) og SDG 14 (Livet i havet). Du kan følge reisen deres over Atlanteren og lese mer om prosjektet her.

  • Totalt bidrag: 5 000 £
  • År som partner: engangsbidrag, 2021