Skaper inkluderende læremiljøer med gjennomtenkt møblering

Vi i Vestre mener at alle bør ha tilgang til god design, ikke bare den lille gruppen som har ressursene til det. Derfor liker vi så godt å møblere offentlige områder, som skolegårder. Her i Skandinavia er det vanlig at lokalsamfunnet benytter seg av skolens fasiliteter også når den er stengt, som et ekko av allemannsretten. Vi har møblert tusenvis av skoler over hele verden, og vi har fått god erfaring med hvordan man skaper bedre læringsmiljøer for elevene. De erfaringene deler vi gjerne, og vi håper de kan være til nytte for flere.

Forener lokalmiljøet

Skolegårder er møteplasser og en av de viktigste sosiale samlingsstedene vi har. Vi mener at de kan gjøre en stor forskjell – ikke bare i barnas liv, men for hele lokalsamfunnet. Her i Norge og Skandinavia fungerer skolegården ofte som et samlingssted hvor mennesker i alle aldre treffes – både i skoletiden og etter at skoledagen er over. Det blir litt som en nabolagspark.

I områder med sosioøkonomiske forskjeller er utendørsområder, og da spesielt skolegårder, viktige for å samle lokalmiljøet. De er et trygt sted hvor elever og lokalbefolkningen ellers kan samles, uttrykke seg og knytte bånd. Møbler med god og inkluderende design er med på å gjøre slike områder innbydende, praktiske og utviklende.

Vestre har et variert utvalg møbelløsninger til skoler, som passer til ulike aldersgrupper og aktiviteter – fra læring og leking til sosialisering. Eller kanskje bare som et sted å være til.

Tilpassede løsninger og farger som stimulerer til læring

Yngre elever elsker morsomme møbler som de kan klatre og leke på, for eksempel møbler med runde eller buede former. Der kan de utforske, teste grenser og bruke fantasien i dynamiske omgivelser. Eldre elever foretrekker mer voksne møbler, for eksempel løsninger med litt mer høyde, som barbord med tilhørende stoler. De setter også pris på at det både finnes løsninger der de kan sosialisere og samarbeide, og steder der de kan sitte alene og gjøre skolearbeid eller bare være for seg selv.

Like viktig som selve møblene er fargene. Farger har mye å si for elevenes trivsel og læring. Studier har pekt på at enkelte farger, som hvit, grønn og blå, kan bidra til at elever føler seg nysgjerrige og tilfredse. Mer reserverte farger som grå og svart har motsatt effekt, og de får noen elever til å føle seg bekymret eller urolige.

Vestres møbler sklir rett inn i alle mulige slags miljøer og farger. Hvert av bymøblene kan tilpasses omgivelsene. Møblene kan dessuten justeres slik at de går overens med skolens konsept eller identitet – hvis man for eksempel ønsker seg noe mer lekent, noe som ser penere ut, eller noe som har en spesiell funksjon.

Et hjem til insekter, bier og fugler – og et utendørs klasserom

En annen viktig erfaring er behovet for og betydningen av å flytte klasserommet ut i friluft.

Ifølge flere studier som har sett på bruken av utendørs klasserom, kan det være bra for elevene på mange måter:

  1. Praktisk læring: Det gir elevene muligheten til å lære ved å prøve og feile, og styrker koblingen mellom teori og praksis.
  2. Engasjement: Det kan være mer interessant og engasjerende å lære ute i det fri.
  3. Psykisk helse: Å være utendørs kan redusere stress og uro, noe som er spesielt viktig siden mange av dagens elever føler seg stresset.
  4. Samspill med naturen: Man kan få bedre humør og føle seg mer vel ved å være ute i naturen.
  5. Bevissthet om miljøet: Når elevene er ute i naturen, kan de bli mer bevisste på klima og miljø og ansvaret de har for å beskytte miljøet. Dette er avgjørende for å fremme bærekraft og tanken om at vi må beskytte miljøet.

Møbelserien Vestre Habitats kan spille en nøkkelrolle i opplæringen – elementene her kan fungere som levende lærebøker. Serien ble skapt for å bevare og øke det biologiske mangfoldet i urbane områder og skape trygge hjem for insekter, bier og fugler. Den ble utviklet i samarbeid med biologer og har blitt testet og optimalisert for å kunne møte behovene til de ulike artene.

Hvis man bruker Vestre Habitats som eksempler i undervisningen, får elever lære om ulike planter og insekter, livssyklusen deres og måtene de samhandler med hverandre og verden på. Serien kan brukes til å fremme utendørs læring og fysisk aktivitet – som begge har mye å si for elevenes fysiske og psykiske helse.