Arne Sælen

Filosofi

«Mitt utgangspunkt for formgiving er et tilsvar på de praktiske oppgaver, finne et designutrykk som står i samsvar, samt å bruke holdbare materialer, som kan eldes med verdighet.»

Om designeren

Arne Sælen har i perioden 1995 – 2010 vært ansatt ved NTH/ NTNU og NLH/ UMB som professor II.  I 2001 stiftet Sælen Landskap design AS i Bergen og firmaet har i over 10 år vært blant Norges ledende kontorer innen byromsplanlegging. Sælen ble tildelt Statens Byggeskikkpris i 2002 for arbeidet med å ivareta og utvikle kulturarven «Byrom i Bergen»