Jahn Aamodt

Filosofi

«Design skal forene og det må ha en personlighet. Det må ha en varighet og funksjon som tilfredsstiller brukerens, produsentens og samfunnets behov.»

Om designeren

Jahn Aamodt er industridesigner M.N.I.D, Interiørarkitekt M.N.I.L Utdannet ved Industridesignerutdanningen i Oslo 1980 Interiørarkitekt-møbeldesigner ved Kunst og håndverksskolen 1976.

Aamodt arbeider ut i fra et helhetssyn og viktige premisser for sin design: design skal forene: ergonomi, farge og form, samt forklare et produkts funksjon. Design skal tilfredsstille: brukerens, bedriftens og samfunnets behov. Design med personlighet; et varig særpreg til nytte. Design – mer enn bare pent og stygt.

Produkter