Johan Verde

Filosofi

«Design er en perpetuum mobile som ved ny innsikt tilføres energi til prosessen og stadig resulterer i innovative produkter. Å gjøre noe nytt innebærer alltid en viss risiko men uten nye løsninger stopper tilførselen opp og i beste fall repeterer man seg selv til all energien har gått ut.»

Om designeren

Industridesigner Johan Verde har siden endte studier ved Institutt for Industridesign (Aho) i 1989 drevet sitt eget designstudio i Oslo. En lang rekke produkter i ulike produktkategorier og materialer er blitt designet og produsert i denne perioden og det er en tydelig rød tråd gjennom hans verker som utgjør en helhet til tross for variasjonen og det store spennet i arbeidet hans. Verde overrasker med stadig nye ideer og ferdige produkter fra hans hånd.

Produkter