SOLA

Filosofi

«Bylivet er i endring og man ser etter nye måter å bruke byen på. Etterhvert som menneskene tar i bruk nye deler av byen kommer behovet og ønsket om å svare ut de nye bruksområdene med ny utforming og design.»

Om designeren

SOLA utvikler løsninger for landskap, byrom og byform som prioriterer mennesker, natur og interaksjonen mellom disse. Vi ser på baerekraftige, funksjonelle, brukervennlige og attraktive  by- og landskapsrom som fundamentale i folks liv og som grunnlag for levbare byer og tettsteder.
Vårt mål er å skape innovative og inspirerende uteområder som utformes på tvers av tradisjonelle grenser mellom ulike design- og fagdisipliner, og tilfører nye dimensjoner til måten vi verdsetter, og deltar i det offentlige rom.
SOLA ble startet av Ole Rydningen og Ashley Conn i 2015.

Produkter