Kolleksjon

Plantekasser til kommersielt bruk i byer, parker, torg, kjøpesentre, kontorbyggninger m.m. Bærekraftig og miljøvennlig.