nytt forsidebilde
1/1

Nordic life in Urban Spaces Pop-up tour

Innhold

Vestre tror på åpne, sosiale og grønne uterom – der mennesker kan oppleve fellesskap og møtes på tvers av sosiale og kulturelle forskjeller.

«Nordic Life in Urban Spaces» er vår visjon for hvordan framtidas byer kan bygges for mennesker og natur.

Pop-up-turneen slår et slag for det vi mener er den nordiske modellen for demokratisk byutvikling.

Innen 2050 vil det være 9 milliarder mennesker på jorda, og 70 % kommer til å bo i byer.

På Fuorisalone, under den internasjonale designuken i Milano, lanserer vi konseptet. Deretter reiser Team Vestre videre til Hamburg, New York, Manchester, Oslo, London, Paris og København.

Vi håper at du vil følge oss!

#NordicLifeinUrbanSpaces #Vestre70

Lagt i huskeliste