Nordic life in Urban Spaces

Vestre introduserte i 2017 vår visjon «Nordic life in Urban Spaces». Responsen var så god at vi fortsetter i 2018, og vi mener det er stort potensiale for det nordiske byrommet som eksportvare ute i verden.

 

Pop-up-turneen slår et slag for det vi mener er den nordiske modellen for demokratisk byutvikling.

Innen 2050 vil det være 9 milliarder mennesker på jorda, og 70 % kommer til å bo i byer.

Vestre tror på åpne, sosiale og grønne uterom – der mennesker kan oppleve fellesskap og møtes på tvers av sosiale og kulturelle forskjeller.

«Nordic Life in Urban Spaces» er vår visjon for hvordan framtidas byer kan bygges for mennesker og natur.

Team Vestre reiser i 2018 innom København, New York, Oslo, Stockholm, Berlin, London og Milano.

Vi håper at du vil følge oss!

#NordicLifeinUrbanSpaces #NLiUS

Berlin

Hvor : TBD

Når : TBD

 

 

Kommende arrangementer

London

Stockholm

New York