Hornsberg1
1/8
Hornsberg8
2/8
Hornsberg4
3/8
Hornsberg2
4/8
Hornsberg3
5/8
Hornsberg7
6/8
Hornsberg5
7/8
Hornsberg6
8/8

Hornsbergs strandpark, Stockholm

Om prosjektet

Et umiddelbart møte mellom byen og vannet. Sveriges Arkitekters prestisjetunge Sienapris er tildelt Stockholms nye strandpromenade.

I jurybegrunnelsen heter det: «Den er ikke natur, den er ikke et kaianlegg, den er seg selv – et umiddelbart møte mellom byen og vannet. Et velkomment tilskudd til Stockholms strandpromenader».

Møtet mellom by og vann har alltid vært avgjørende for hvordan Stockholm oppfattes. Fra de eldre kaiene – til 1940-tallets naturlige strandpromenader – er Hornsberg strandpark en fortsettelse av denne tradisjonen.

Vestre har levert møbler og avfallsbeholdere til strandparken.

Fakta

Oppdragsgiver:
Stockholms stad Exploateringskontoret
Landskapsarkitekt:
Nyréns Arkitektkontor
Entreprenør:
JM Entreprenad AB Anläggning
Ferdigstilt:
2012

Produkter brukt i dette prosjektet

Kart