_MG_2079
1/13
_MG_1997
2/13
_MG_2006
3/13
_MG_2022
4/13
_MG_2034
5/13
_MG_2052
6/13
_MG_2058
7/13
_MG_2071
8/13
_MG_2077
9/13
_MG_2093
10/13
_MG_2111
11/13
_MG_2139
12/13
_MG_2158
13/13

Miljøgate Olav Tryggvasons gate, Trondheim

Om prosjektet

Olav Tryggvasons gate prøves ut som miljøgate. Hensikten er bedre fremkommelighet for grønne trafikanter, og et bymiljø hvor det er attraktivt å være. Gata skal etter hvert oppgraderes permanent, men nå gjennomføres et prøveprosjekt hvor mange ulike tiltak testes. Prosjektet har virkning fra mandag 16. juli. På den nordlige siden av gata er det flere møbleringssoner med beplanting, sitteplasser og sykkelparkering.

Prøveprosjektet innebærer i korte trekk:
* Fire felt blir gjort om til to felt
* Det blir lov å kjøre inn i gata, men biltrafikken må svinge av enten i Søndre eller Jomfrugata (se bilde med skilt under)
* Sykkelfelt på begge sider
* Busstopp mot vest flyttes fram til kryss mot Nordre gate
* Fortau på nordsida (solsida) utvides der det er plass og gir plass til sitteplasser og trær
* Varelevering i sidegater

 

Fakta

Byggherre:
Trondheim Kommune
Prosjektleder:
Sissel Hovin
LARK:
Rambøll

Produkter brukt i dette prosjektet

Kart