«

Vi skal skape folkelige, fargerike og
demokratiske møteplasser i byene.»

– Jan Christian Vestre

Vi har integrert 9 av FNs 17 bærekraftsmål i vår forretningsstrategi

4 – Vi samarbeider med Unicef om å gi 3500 barn i konfliktområder tilgang til skole hvert år.

 

 

7 – Vi stiller krav om 100% fornybar energi i hele leverandørkjeden. Innen 2025 skal vi være selvforsynte med ny fornybar energi og ha overskudd som vi kan føre tilbake på kraftnettet.

 

8 – Verden trenger at vi gir folk muligheter! Derfor samarbeider vi med Kirkens Bymisjon i Oslo om at mennesker med hull i CV-en får vise hva de kan gjennom vårt team som vedlikeholder møbler.

 

9 – Vi gir opptil 150 personer i utviklingsland tilgang til mikrolån hvert år. Slik kan de starte sine egne små, mekaniske verksteder, som Vestre gjorde en gang for lenge siden.

 

10 – Vi samarbeider med Leger uten grenser og finansierer en operasjonsstue i felt som kan behandle opptil 700 pasienter i året.

11 – I 2050 vil 70% av verdens befolkning bo i byer. Vi skal utvikle løsninger for grønne, smarte byer – urban farming, håndtering av overflatevann, smart teknologi og multifunksjonsprodukter.

 

12 – Vår nullvisjon er å lage produkter som har evig liv. Vi tar ingen snarveier i produksjon, velger de beste og mest miljøvennlige materialene og tilbyr reservedeler uten tidsbegrensning. Har vi de ikke, så lager vi de for deg. Det er ikke veldig god butikk, men det er bra for miljøet.

 

13 – Vestre slipper ut klimagasser tilsvarende 2500 biler i året. Like mye tar vi ut gjennom å finansiere et landdeponianlegg i Colombia. Men vi gjør ikke bare det. Fra 2014 til 2016 reduserte vi våre CO2-utslipp med nesten 40%. Slikt betyr noe.

 

15 – Ingen tungmetaller. I Skandinavia har vi sannsynligvis verdens mest bærekraftige skogbruk. Vi bruker skandinavisk furu og tilbyr ikke trevirke fra regnskogen. Vi jobber med å fjerne de siste metallene fra impregneringsvæskene, slik at også denne delen av produksjonen blir     bærekraftig.

Lang levetid er bra for miljøet

Vestre misliker «bruk og kast»-løsninger. Den ville naturen i Skandinavia har inspirert oss til å utvikle produkter med lang levetid som motstår selv de tøffeste omgivelsene. Vi benytter nordiske materialer med kortest mulig reisevei og minst mulig miljøbelastning. Vestre er den første produsenten av klimanøytrale utemøbler og benker som har blitt tildelt miljømerket Svanen.

Klimanøytral produksjon

Vårt moderne produksjonsanlegg er svært energieffektivt og drives av fornybare energiressurser. Vestre arbeider systematisk med å redusere egen miljøbelastning og bidrar aktivt til å finansiere klimatiltak.

Last ned klimasertifikat

Skikkelig i alle ledd

Vestre har vært medlem av Initiativ for Etisk Handel siden 2007. Vi stiller strenge krav til våre underleverandører om anstendige arbeids- og miljøforhold.

Last ned vår etiske plattform

Universell utforming / BREEAM

For å imøtekomme kravene til universell utforming, leveres de fleste av Vestres benker med rygg og armlene. Benker som er universelt utformet kan ha varierende design, men bør ha mulighet for ryggstøtte, armlene og med en sittehøyde på ca 0,45 m.

Les mer om BREEAM