Våre designere

Vår designfilosofi skal følge produktene hele veien fra idé til prototype, produksjon, kvalitetskontroll og ut i samfunnet. Den kreative prosessen starter ofte med en konkret utfordring. Innovative designere gis frie tøyler i konseptutviklingen, gjerne i tett samspill med landskapsarkitekter og andre planleggere. Tidlig i prosessen møtes designer og produksjonsleder. Slik jobber vi sammen for å sikre at unik design går hånd i hånd med rasjonell produksjon, effektiv materialutnyttelse og lang levetid.