Världshavsdagen, hållbarhetsmål 12 och möbeldesign av havsplast

Ända sedan 8 juni 2008 har FN ordnat en årlig markering för att hedra världshaven och sprida kunskap om hur vi människor påverkar havet. Vestres bidrag för att ta vara på och hylla världshaven är designbänken COAST – världens första bänk som tillverkats av ägarlös havsplast. Havsplasten vi använder är ett material som kan hyras.


Ett hot mot viktiga havsresurser

Den internationella Världshavsdagendagen är en dag som ska skapa uppmärksamhet kring haven och det marina ekosystemet. Havet reglerar klimatet, ger mat åt miljontals människor, producerar syre, är hem till extremt många djurarter och ger oss mediciner och kunskap. Men det förstörs av föroreningar, exempelvis i form av plastavfall. I dag flyter det redan runt 150 miljoner ton plast i våra hav, och varje år ökar mängden med omkring 8 miljoner ton.

Samtidigt återvinner vi för lite plast. I Europa återvinns strax under en tredjedel av det årliga plastavfallet på runt 27 miljoner ton, i vatten och på land. I Medelhavet, som är ett inneslutet hav med mycket industri, intensiv sjöfart och 200 miljoner turister varje år, utgörs så mycket som 95 procent av avfallet längs stränderna och i vattnet av plast.


Från ägarlös havsplast till designmöbler

Vestre jobbar aktivt med 9 av FN:s hållbarhetsmål. Som ett led i detta arbete har vi, tillsammans med designproducenten Ope och miljöaktivisten Rune Gaasø, stiftat bolaget Ogoori. Ogoori har som mål att rena våra hav från plastavfall, återvinna plasten och använda den i designmöbler. Ett resultat av detta arbete är bänken COAST, med ett sittunderlag som uteslutande tillverkats av ägarlös havsplast. COAST stödjer FN:s tolvte hållbarhetsmål, som handlar om ansvarig konsumtion och produktion.


Ägarlös havsplast framför överskott från industrin

Ägarlös havsplast innebär plast som har kastats i havet och drivit under en lång tid innan den hamnar längs kustlinjen. Plasten i bänken COAST skiljer sig från liknande produkter såtillvida att vi har använt ägarlös havsplast framför plast som blivit över från industrin, eller som kommer från kontrollerade avfallshanteringsanläggningar. Stora delar av havsplasten Vestre använder samlas in av frivilliga, bland annat organisationen ”In The Same Boat”, och plastens ursprung samt hur den spåras fastställs genom blockkedjeteknik från Empower.


Från vatten till land

Ramen på COAST är tillverkad av varmförzinkat och pulverlackerat stål, medan sittunderlagen är av plast som hämtats från norska stränder. COAST är en robust bänk som är gjord för att tåla utomhusanvändning i marina miljöer.

Allan Hagerup, som designat bänken, förklarar att en stor del av produktutvecklingen handlade om just själva plastmaterialet och dess historia. Detta har styrt både det formmässiga uttrycket och designprocessen:

”Jag ville skapa en bänk som var gjord för att kunna stå längs kusten. Du kan sitta på bänken och blicka ut över havet och reflektera över resan som den här plasten har gjort.”


Ett slutet kretslopp

Bänken COAST är Vestres första produkt med ”Material as a service”, vilket innebär att vi hyr plastmaterialet. Att hyra medför att återvinning inte längre är ett alternativ, utan en integrerad del av modellen.

När det uppstår behov av att byta ut materialet, eller när hyresperioden går ut, måste det återlämnas till Ogoori, så att de kan återanvända det i en annan produkt. COAST är därför konstruerad så att man enkelt kan avlägsna plastspjälorna från bänken.

”Du måste hyra materialet. På så vis säkerställer vi att det aldrig slutar som avfall igen”, säger Jan Christian Vestre, vd för Vestre.

Materialet består av olika typer av plast, något som skänker det en extra dimension. Den första prototypen av COAST tillverkades genom att vi blandade färger utifrån vad som fanns tillgängligt.

”Vi tror det är så materialet kommer att framställas även framöver. Jag tycker det är ett väldigt vackert material, med ett djup som påminner om havet”, säger Allan Hagerup.


Att rädda haven. Lite grann.

Världen genomgår en omställningsprocess, och Vestre hoppas att både COAST och Ogoori kan fungera som skyltfönster för hur vi kan befria oss från evig tillväxt och ökande resursförbrukning. Utvecklingen av Ogoori kommer att vara relevant för hela Vestres verksamhet och kan förhoppningsvis också inspirera andra aktörer. På Vestre är vi övertygade om att alla kan rädda världen. Lite grann. Men vi är beroende av att fler bidrar.

Vill du ha mer information om bänken COAST? Ta kontakt med oss här.