Vestre går in i en ny och spännande fas

Jan Christian Vestre har lett Vestre genom en period med stark tillväxt och banbrytande projekt sedan han tog över som vd år 2012. I dag börjar Jan Christian Vestre i en ny roll som statsråd och Norges nya näringsminister, och det medför vissa förändringar på Vestre.

Men förändring är inte något nytt för Vestre. Vi har varit genom flera generationsskiften sedan Johannes Vestre grundade verksamheten 1947. Genom dessa skiften har vi behållit ett ytterst starkt fokus på våra grundläggande värden: design, kvalitet, hållbarhet och samhällsansvar. Vestre fortsätter att vara ett familjeföretag som vill förändra världen, stadsdel efter stadsdel, med hållbara och sociala möbler.

Vi går nu in i den mest spännande fasen i vår historia. I december startar tillverkningen på världens mest miljövänliga möbelfabrik, The Plus. Vi är i färd med att etablera ett Design Lab som ska lyfta vårt produktutvecklingsarbete till nya höjder. Vi arbetar med helt nya modeller för cirkulär ekonomi. Och vi växer snabbare än någonsin internationellt och är på väg in på flera nya marknader.

Ett samlat team vill tacka Jan Christian Vestre för ett inspirerande och visionärt ledarskap de senaste tio åren. Vi delar hans tro på att var och en av oss kan förändra världen. Lite grann. Nu mönstrar kapten av den här skutan, för att leda och motivera långt fler till en framkomlig farled. Lycka till!