Vi skapar inkluderande läromiljöer med genomtänkta möbler

Vi på Vestre anser att alla ska ha tillgång till god design, inte bara en liten grupp människor med rätt resurser. Därför uppskattar vi verkligen att få möblera offentliga platser som skolgårdar. Här i Skandinavien strävar vi efter att hela samhället ska kunna använda skolans anläggningar utanför skoltid, som en förlängning av allemansrätten. Efter att ha möblerat tusentals skolor över hela världen har vi gedigen kunskap om hur vi kan skapa bättre läromiljöer för eleverna. Vi vill gärna dela med oss av några av de här lärdomarna, och hoppas att de kan vara användbara även för dig.

En samlande kraft i lokalsamhället

Skolgården är en av våra viktigaste sociala mötesplatser. Vi anser att den kan göra enorm skillnad – inte bara för eleverna, utan för hela samhället. I Sverige och övriga Skandinavien fungerar skolan ofta som en social samlingsplats som lockar människor i alla åldrar efter skoltid. Lite som en gemensam lekplats, ungdomsgård och aktivitetspark i ett.

I områden med stora socioekonomiska skillnader är utomhusytor, särskilt skolgårdar, enormt viktiga som samlande kraft i lokalsamhället. De utgör en trygg plats där elever och invånare kan träffas, uttrycka sig och knyta kontakter. Väldesignade och inkluderande möbler är ett måste för att de här ytorna ska kännas välkomnande, funktionella och givande.

Vestre erbjuder en rad olika möbellösningar utformade för läromiljöer och anpassade för olika åldersgrupper och aktiviteter, från lärande och lek till samvaro – eller ren avkoppling.

Anpassade lösningar i färger som främjar lek och inlärning

Yngre elever älskar möbler som de kan klättra och leka i, med runda, mjuka former. Det hjälper dem att utforska, utmana sig själva och låta fantasin flöda i en dynamisk miljö. Äldre elever föredrar mer ”vuxna” möbler, som höga, barliknande bord och stolar. De uppskattar dessutom att ytor för samvaro och samarbete kombineras med platser för individuella studier eller egentid.

Precis lika viktiga som möbeltyperna är även färgerna. Färger har stor betydelse för elevernas välbefinnande och lärande. Forskning visar att vissa färger, som vitt, grönt och blått, väcker känslor som nyfikenhet och lugn hos eleverna. Mer reserverade färger som grått och svart har motsatt effekt och kan få vissa elever att känna sig oroliga och otrygga.

Möblerna från Vestre kan anpassas för alla tänkbara miljöer och färgsättningar. Varje enskild utomhusmöbel kan göras unik för att samspela perfekt med omgivningen. Möblerna kan dessutom enkelt anpassas till olika koncept eller skolans identitet – för optimerad lekfullhet, estetik och funktionalitet.

Bon för fåglar, bin och andra insekter – en förlängning av klassrummet

En annan viktig insikt är vikten av att ta med klassrummet ut.

Flera studier om undervisning utomhus visar att detta kan hjälpa eleverna på flera sätt:

  1. Praktiskt lärande: Det gör att eleverna kan lära sig med händerna och stärker kopplingen mellan teori och praktik.
  2. Engagemang: Att lära sig utomhus kan vara mer intressant och engagerande.
  3. Mental hälsa: Att vistas utomhus kan lindra stress och oro, vilket är särskilt viktigt med tanke på att så många av dagens elever upplever större press och stress.
  4. Samspel med naturen: Att vara ute i naturen kan höja humöret och förbättra vårt mentala välbefinnande.
  5. Miljömedvetenhet: Att komma i kontakt med naturen kan göra eleverna mer medvetna om miljöfrågor och deras ansvar för att ta hand om vår miljö, vilket är avgörande för att främja hållbarhet och miljöskydd.

Vår möbelkollektion Vestre Habitats kan spela en viktig roll i skolans undervisning genom att fungera som levande läroböcker i utomhusmiljön. Kollektionen har utformats för att bevara och öka den biologiska mångfalden i stadsområden, genom att skapa ett skyddat bo för fåglar, bin och andra insekter. Den har utvecklats i samarbete med biologer och har testats och optimerats för att tillgodose behoven hos olika arter.

Genom att använda Vestre Habitts som exempel lär sig eleverna om olika växter och insekter, deras livscykler och hur de samspelar med varandra och naturen. Habitats kan användas för att främja lärande och fysisk aktivitet utomhus – två faktorer som är avgörande för elevernas fysiska och mentala hälsa.