Arne Sælen

Filosofi

«Min utgångspunkt för formgivning är att uppfylla de praktiska behoven, hitta ett designuttryck som harmonierar med dem, samt att använda hållbara material som kan åldras med värdighet.»

Om formgivaren

Min utgångspunkt för formgivning är att uppfylla de praktiska behoven, hitta ett designuttryck som harmonierar med dem, samt att använda hållbara material som kan åldras med värdighet. Arne Sælen har under 1995–2010 varit anställd vid NTH/NTNU och NLH/UMB som professor II. Under 2001 grundade Sælen l a n d s k a p D E S I G N AS i Bergen, och företaget har i mer än 10 år varit bland Norges ledande kontor inom planering av stadsrum. Sælen tilldelades Statens Byggeskikkpris i 2002 för arbetet med att ta tillvara och utveckla kulturarvet i Bergens stadsrum, ”Byrom i Bergen”.

Produkter