Bård Eker

Filosofi

«Eker Design fokuserar på hela utvecklingsförloppet från idé till färdig massproducerbar produkt, med industridesign som röd tråd i projekten. »

Om formgivaren

Bård Eker är ensam ägare och grundare med högt tempo och stor motivation för de projekt som han leder. Han var banbrytande när det kom till att samla alla discipliner som ingår i produktutvecklingsprocessen under ett tak redan på 80-talet. Eker Design består av ett tjugotal formgivare,ingenjörer, industrimekaniker och prototypkonstruktörer m.fl.

Produkter