Bjarne Aasen

Filosofi

«Klara av uppdraget inom de avtalade ramarna, så vinner du uppdragsgivarens tillit, får fler projekt och uppnår större frihet.” »

Om formgivaren

Bjarne Peter Aasen är en norsk landskapsarkitekt med en lång meritlista. Under 2004 mottog han Norsk Forms Hederspris för sitt bidrag till utvecklingen av norsk landskapsarkitektur och det offentliga rummet i Norge.

Produkter