Jahn Aamodt

Filosofi

«Design ska förena, och den måste ha en personlighet. Den måste ha en hållbarhet och funktion som tillfredsställer användarens, tillverkarens och samhällets behov.»

Om formgivaren

Jahn Aamodt är industridesigner M.N.I.D, Inredningsarkitekt M.N.I.L. Utbildad vid Industridesignerutbildningen i Oslo 1980. Inredningsarkitekt och möbeldesigner vid Kunst og håndverksskolen 1976.

Aamodt arbetar utifrån en helhetssyn och viktiga premisser för sin design:
DESIGN SKA FÖRENA: ergonomi, färg och form, samt förklara en produkts funktion.
DESIGN SKA TILLFREDSSTÄLLA: användarens, företagets och samhällets behov.
DESIGN MED PERSONLIGHET, en varaktig särprägel till nytta.
DESIGN – MER ÄN BARA FINT OCH FULT.

Produkter