Johan Verde

Filosofi

«Design är en evighetsmaskin där nya insikter ger ny energi till processen och ständigt resulterar i innovativa produkter. Det innebär alltid en risk att göra något nytt, men utan nya lösningar avstannar tillförseln, och i bästa fall upprepar man sig själv tills energin tar slut.»

Om formgivaren

Industridesigner Johan Verde har sedan avslutade studier vid Institutt for Industridesign (Aho) under 1989 haft sin egen designstudio i Oslo. En lång rad produkter i olika produktkategorier och material har designats och tillverkats under denna tid, och det går en tydlig röd tråd genom hans verk så att de utgör en helhet trots variationen och den stora omfattningen av hans arbete. Verde överraskar genom att ständigt skapa nya idéer och färdiga produkter.

Produkter