Julien De Smedt

Filosofi

«Stadens utrymmen bör utformas med människan i åtanke, dessutom bör de vara politiskt engagerade, ekonomiskt genomförbara, strukturellt realistiska och, självklart, skejtbara!»

Om formgivaren

Julien De Smedt är grundare av och ledare för JDS Architects och en av grundarna av Makers With Agendas. Hans arbete inom design och arkitektur är internationellt erkänt och har belönats med ett flertal priser.

Produkter