Katinka von der Lippe

Filosofi

«Eker Design fokuserar på hela utvecklingsförloppet från idé till färdig massproducerbar produkt, med industridesign som röd tråd i projekten. »

Om formgivaren

Katinka von der Lippe är industridesigner utbildad vid AHO i Oslo. Hon fokuserar på strategisk design och de första faserna i designprocessen: analys och konceptutveckling. Form och uttryck är centralt i hennes arbeten. Eker Design består av ett tjugotal formgivare,ingenjörer, industrimekaniker och prototypkonstruktörer m.fl.

Produkter