Dokument och certifikat

Vår verksamhet är dedikerad till kvalitet, säkerhet och miljöansvar, vilket bekräftas genom våra ISO-certifieringar. Vi följer också Öppenhetslagen, som kräver att vi upprätthåller mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i hela vår leverantörskedja. Genom detta visar vi vårt engagemang för etisk affärspraxis och socialt ansvar.

24 I4311 DEF low

Ladda ner våra dokument om standarder, lagar och ansvar.