Nordic life in Urban Spaces

Vestre firar 70 år inom möbelbranschen genom att bjuda in dig till vårt koncept ”Nordic life in Urban Spaces”. Detta tema vill framhäva det som vi ser som den centrala nordiska modellen för en urban livsstil.

För oss är en viktig del av denna utveckling det attraktiva och tillgängliga offentliga rummet – anpassat för informella möten över sociala och kulturella gränser.

Till 2050 kommer det att finnas 9 miljarder människor på jorden,

och 70 % kommer att bo i städer. ”Nordic Life in Urban Spaces” kommunicerar därför inte bara vad Vestre är i dag, utan omfattar vår vision av hur framtidens stadsbild ska se ut.

Vi tror starkt på att ta de bästa idéerna från den nordiska livsstilen. Vi har en exportvara som kommer att visa sig attraktiv på alla marknader.

København

Var: GAME København, Enghavevej 82, 2450 København SV

När: Kl 18:00, onsdag 28 februar

Registrering, och vi noterar att det finns begränsade platser.

 

Kommande arrangemang

TBA