BjerkedalenPark1
1/5
BjerkedalenPark3
2/5
BjerkedalenPark5
3/5
BjerkedalenPark4
4/5
BjerkedalenPark2
5/5

Bjerkedalen park, Oslo

Om projektet

”Parken har en extraordinär landskapsarkitektonisk kvalitet”, heter det i juryns motivering till Oslo stads arkitekturpris.

Efter att vattendraget hade legat nedgrävd i rör i nästan femtio år blev Hovinbekken en central mötesplats i den nya Bjerkedalen park.

Den universellt utformade promenaden slingrar sig genom parken och längs med Hovinbekken som nu rinner öppet. Baddammen har strand, äkta bäckvatten med simdjup och blir till en naturlig skridskobana under vintern.

Möbler, belysning och cykelparkering har placerats i harmoni med omgivningarna. 200 ädellövträd och 50 000 prydnadsväxter står för färgprakten.

Projektet är en del av Groruddalssatsningen som skal bidra till bättre miljö och livsförhållanden i östra Oslo. Bjerkedalen park tilldelades Oslo stads arkitekturpris under 2015.

Vestre har levererat möbler och cykelställ till parken.

Fakta

Uppdragsgivare:
Bydel Bjerke, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune
Landskapsarkitekt:
Dronninga landskap AS
Entreprenör:
Steen & Lund AS
Ferdigstilt:
2014

Produkter som har använts i detta projekt

Lista