blindern_vgs_05
1/6
blindern_vgs_04
2/6
blindern_vgs_03
3/6
blindern_vgs_06
4/6
blindern_vgs_01
5/6
blindern_vgs_02
6/6

Blindern gymnasieskola, Oslo

Om projektet

Vid skolstarten 2014 flyttade över 800 elever in i nya Blindern gymnasieskola. Skolan är den äldsta i Norge som erbjuder International Baccalaureate-utbildningen (IB).

Skolan har tagit över lokalerna som tidigare tillhörde Sogn gymnasieskola. Före inflyttningen totalrenoverades över 10 000 kvadratmeter.

Vestre har levererat möblering inom- och utomhus samt källsorteringsstationer och cykelställ.

Fakta

Uppdragsgivare:
Undervisningsbygg Oslo KF
Arkitekt:
Planforum arkitekter
Landskapsarkitekt:
Landskaperiet
Entreprenör:
Wegger & Kvalsvik, Norconsult, Steen & Lund
Färdigställt:
2014

Produkter som har använts i detta projekt

Lista