Hornsberg1
1/8
Hornsberg8
2/8
Hornsberg4
3/8
Hornsberg2
4/8
Hornsberg3
5/8
Hornsberg7
6/8
Hornsberg5
7/8
Hornsberg6
8/8

Hornsbergs strandpark, Stockholm

Om projektet

Ett samtida möte mellan staden och vattnet. Sveriges Arkitekters prestigefyllda Sienapris tilldelades Stockholms nya strandpromenad.

I juryns motivering står det: ”Den är inte natur, den är inte kaj, den är sig själv – ett samtida möte mellan staden och vattnet. Ett välkommet nytillskott i en lång svit av Stockholmska strandpromenader.”

Mötet mellan stad och vatten har alltid varit avgörande för hur Stockholm uppfattas. Från de äldre kajerna till 1940-talets naturliga strandpromenader är Hornsbergs strandpark en fortsättning av den här traditionen.

Vestre har levererat möbler och avfallsbehållare till strandparken.

Fakta

Uppdragsgivare:
Stockholms stad Exploateringskontoret
Landskapsarkitekt:
Nyréns Arkitektkontor
Entreprenör:
JM Entreprenad AB Anläggning
Färdigställt:
2012

Produkter som har använts i detta projekt

Lista