Kingscross-VIA-London3
1/4
Kingscross-VIA-London2
2/4
Kingscross-VIA-London4
3/4
Kingscross-VIA-London
4/4

King’s Cross Central, London

Om projektet

Kings Cross Central-projektet innebär nyutveckling av överflödigt järnvägsspår som ligger inklämt mellan Kings Cross och St Pancras. Enligt Townshend Landscape Architects är projektet det intressantaste och viktigaste utvecklingsarbetet i Storbritannien, som gör det möjligt att återskapa hela området.

Projektplanens överordnade målsättning är att omskapa området som en tillgänglig och integrerad del av staden. Townshend Landskapsarkitekter blev utnämna till en central medlem av projektgruppen för att utveckla en lösning som anger ramverket för framtida utveckling. Förslaget till överordnad projektplan godkändes i april 2006. Townshend Landskapsarkitekter utsågs till att utveckla den detaljerade utformningen av det offentliga rummet; detta arbete påbörjades under 2007.

Källa: Townshend Landskapsarkitekter

Fakta

Byggherre:
King’s Cross Central Limited Partnership
Byggår:
2007-2012
Landskapsarkitekt:
Townshend Landscape Architects
Entreprenör:
Broadgate Estates Limited

Produkter som har använts i detta projekt

Lista