Arnsberg2
1/10
Arnsberg3
2/10
Arnsberg6
3/10
Arnsberg4
4/10
Arnsberg5
5/10
Arnsberg10
6/10
Arnsberg1
7/10
Arnsberg8
8/10
Arnsberg9
9/10
Arnsberg7
10/10

Neumarkt, Arnsberg

Om projektet

Arnsberg är en stad i delstaten Nordrhein-Westfalen i Tyskland. När gatorna i den historiska stadskärnan skulle uppgraderas bjöds invånarna in på rådslag.

Torget Neumarkt iordningställdes i början av 1900-talet och är en viktig mötesplats för invånarna i Arnsberg.

Genom ett flertal stormöten har stadens ledning inkluderat många invånare i diskussioner om hur platsen skulle uppgraderas.

Bloc solbänk valdes tack vare sin informella och sociala stil. Med hjälp av aktiv användning av färger och genom att tillåta att möblerna kan flyttas runt vid behov har arkitekterna bidragit till att ge nytt liv åt området.

Fakta

Uppdragsgivare:
Stadt Arnsberg
Landskapsarkitekt:
Wolter Partner Architekten & Stadtplanerer GmbH
Färdigställt:
2015

Produkter som har använts i detta projekt

Lista