OCCL2
1/12
OCCL13
2/12
OCCL6
3/12
OCCL11
4/12
OCCL10
5/12
OCCL9
6/12
OCCL3
7/12
OCCL8
8/12
OCCL4
9/12
OCCL5
10/12
OCCL1
11/12
OCCL7
12/12

Oslo Cancer Cluster, Oslo

Om projektet

Oslo Cancer Cluster är ett forsknings- och industrikluster som arbetar med att utveckla behandlingar och diagnostik inom cancer.

Hösten 2015 flyttade Ullern gymnasieskola in i innovationsparken. Här kommer eleverna att ha daglig kontakt med cancerforskare och företagsledare inom bioteknologi. Projektet är unikt i europeiska sammanhang.

Vestre har levererat möbler, cykelställ och avfallsbehållare för utomhusområdena.

Fakta

Uppdragsgivare:
OCCI AS
Arkitekt:
Dark Arkitekter
Färdigställt:
2015

Produkter som har använts i detta projekt

Lista