unspecified 1
1/12
unspecified 2.jpg
2/12
unspecified 3
3/12
unspecified 4
4/12
unspecified 29
5/12
unspecified 31
6/12
unspecified 28
7/12
unspecified 5
8/12
unspecified 6
9/12
unspecified 16
10/12
unspecified 18
11/12
unspecified 19
12/12

Skansekaia Ålesund, Norway

Om projektet

Skansekaia är det största byggprojektet i Ålesund sedan norska Maritime Competence öppnades 2012.
De tre stora kontorsbyggnader i tre till fem våningar, med ljusa natursten och gipsväggar i kombination med glas, ger infarten till staden ett modernt första intryck.

Fakta

Byggherre:
Skanskaia Utvikling AS
Arkitekt:
Slyngstad Aamlid Arkitekter AS
Entreprenör:
Hent AS
Landskapsarkitekt:
Siri A. Myklebust (Gullik Gulliksen AS)
Anläggningens trädgårdsmästare:
Jan Erik Sandal AS

Produkter som har använts i detta projekt

Lista