Statoil5
1/11
Statoil3
2/11
Statoil2
3/11
Statoil11
4/11
Statoil4
5/11
Statoil10
6/11
Statoil1
7/11
Statoil6
8/11
Statoil7
9/11
Statoil8
10/11
Statoil9
11/11

Statoil huvudkontor, Oslo

Om projektet

I Schweigaardsgate 16 i Oslo har Statoil Fuel & Retail flyttat in i sitt nya huvudkontor. Utomhusområdena har gjorts tillgängliga för alla som vistas i stadsdelen.

Vid utformningen av området har man fokuserat på att förbättra Teaterplassens kvaliteter, bland annat genom att skapa en passage genom byggnaden som knyter samman Teaterplassen med Stasjonsalmenningen. Här finner vi ett rikt urval av kaféer och restauranger med uteservering.

Vestre har levererat möbler och cykelställ till utomhusområdena.

Fakta

Uppdragsgivare:
Entra/Stor Oslo Prosjekt
Arkitekt:
LOF arkitekter
Landskapsarkitekt:
Landskaperiet
Entreprenör:
NCC, Tranby Landskap
Färdigställt:
2015

Produkter som har använts i detta projekt

Lista