Altona4
1/10
Altona6
2/10
Altona3
3/10
Altona9
4/10
Altona10
5/10
Altona1
6/10
Altona5
7/10
Altona8
8/10
Altona7
9/10
Altona11
10/10

Walter Möller Park, Hamburg

Om projektet

Mitt i den maritima världsmetropolen Hamburg ligger en grön korridor som har uppkallats efter den tyska antifascisten Walter Möller.

Efter det andra världskriget låg stora delar av Hamburg i ruiner. Som en del av återuppbyggnaden utvecklades en ny stadsplan där stadsdelen Altona skulle återuppbyggas med bostadskvarter, höghus och grönområden.

Den kända landskapsarkitekten Prof. Herta Hammersbacher (1900–1985) vann 1958 första pris för sitt förslag till en grön korridor. Området sträcker sig 1,8 kilometer från fiskmarknaden i söder till Holstenstraße i norr.

Parken är ett typiskt exempel på 1950-talets landskapsarkitektur där människor och bilar skulle hållas strikt åtskilda. Därför knyts de olika parksektionerna samman av gångtunnlar och broar.

Grönområdena har under de senaste åren uppgraderats med lekplatser, kaféer, skejtpark och mötesplatser.

Vestre har levererat möbler till flera av parkerna i Altona.

Fakta

Uppdragsgivare:
Bezirksamt Altona
Färdigställt:
2015

Produkter som har använts i detta projekt

Lista