tour-sykkel-3
1/1

Universell utformning / BREEAM

Content

För att tillgodose kraven på tillgänglighet, levereras de flesta av Vestres bänkar med rygg- och armstöd. Bänkar som är universellt utformade kan ha varierande design, men bör ha möjlighet för ryggstöd, armstöd och ha en sitthöjd på ca 0,45 m.

När man planerar en sittplats är det viktigt att avsätta plats för en rullstol vid sidan av bänken. Sittplatserna bör placeras i nischer så att man inte riskerar att gå in i dem när man följer kanten av gångvägen. Detta ger ökad kvalitet, särskilt för personer med rörelsehinder.

Utrustning för källsortering och avfallshantering bör placeras så att den kan användas av personer med rörelse- och funktionsnedsättningar. Universellt utformade bord med bänkar bör konstrueras så att rullstolsanvändare kan sitta vid samma bord som alla andra (exempel: APRIL- och FORUM-bord). Checklista för planering av universellt utformade områden med utemöbler:

BREEAM – Överensstämmande cykelparkering
BREEAM-kriterierna (Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method) specificerar den eller de funktioner som är relevanta för det ändamål som lösningarna ska uppfylla. Samtliga Vestres cykelställ uppfyller BREEAM-kraven på permanent konstruktion som säkerställer att både ramen och hjulen kan låsas fast ordentligt. Vestres monteringsanvisningar anger bästa tillvägagångssätt för att placera ställen så att cykelparkeringen blir välordnad och effektiv.

Tillagt i kom-ihåg-lista