“Fredsbenken” skal avdukes ved FNs hovedkvarter som et symbol på diplomati og dialog

Etter å ha fått i oppdrag å utforme et verktøy for dialog har arkitektbyrået Snøhetta, aluminiumsprodusenten Hydro og Vestre gått sammen om å skape en “fredsbenk” til Nobels Fredssenter, med tittelen The Best Weapon. Den skal avdukes ved FNs hovedkvarter i New York på Nelson Mandela-dagen 18. juli.

(Illustrasjon: Lars Tornøe)

Fredsbenken er et symbol på diplomati og dialog, og hedrer vinnerne av Nobels fredspris og deres innsats for å bringe folk sammen for å finne effektive fredsløsninger. Benken er utformet som en del av en sirkel som møter bakken på sitt laveste punkt. Den lette buen gjør at de som sitter på benken blir trukket sammen mot midten. Dette enkle designelementet skaper en invitasjon til samtale. Inngravert på benken er Nelson Mandelas berømte sitat; «The best weapon is to sit down and talk», det beste våpenet er å sitte og snakke sammen, som har gitt navn til installasjonen.

“Tillit og forståelse mellom mennesker oppstår når vi møtes og lærer hverandre å kjenne. Derfor er det så viktig for oss å skape sosiale møteplasser der mennesker kan møtes uavhengig av alder og bakgrunn. Noen synes kanskje det er litt naivt å tro at en benk kan forandre verden, men vi har sett at det fungerer – gang på gang.», sier Jan Christian Vestre, administrerende direktør i Vestre.

(Installasjonen symboliserer verdiene til Nobels Fredssenter og hyller Nelson Mandelas idealer – kompromiss, dialog og medfølelse. (Illustrasjon: Lars Tornøe)

The Best Weapon balanserer to budskap, som et funksjonelt møbel som inviterer til samtale og sosial nærhet, samtidig som den understreker Fredssenterets oppgave som et solid symbol for samtale og fred. Den 6,5 meter lange installasjonen er laget av anodisert aluminium fra Hydro. Det kuleblåste, robuste materialet, med et værslitt utseende, sikrer at benken holder lenge, og kan fremme diplomati og dialog i mange år fremover.

Installasjonen er designet av Snøhetta. Hydro har levert materialet og Vestre har stått for den endelige konstruksjonen av benken. De tre selskapene har en lang historie med samarbeid for sosial design i det offentlige rom, som Snøhettas og Vestres samarbeid om å designe møbler til Snøhettas redesign av Times Square.

Fredsbenken vil stå utenfor FN-bygningen ut september, før planen er å flytte den tilbake til Oslo for en permanent plassering nær Nobels Fredssenter og Oslo rådhus, der Nobels fredspris deles ut hver tår.