BIM og klimaendringer

Fremme karbonreduksjon med BIM

Forfattere: Romy Rawlings og Mike Shilton

De inviterte ble valgt på bakgrunn av bransjen de representerer og deres kunnskap om prosessen. Det omfattet tidlige brukere, nybegynnere og avanserte brukere, inkludert representanter fra landskapskunder, privat og offentlig sektor, produsenter, leverandører og utdanningsinstitusjoner. Det utarbeides nå en detaljert oppsummering fra arrangementet. Selv om man i mange år har tatt hensyn til spørsmål om karbonreduksjon ved utarbeidelse av spesifikasjoner og vedlikeholdsplanlegging, gjør BIM det mulig å formalisere prosessen slik at alle kan jobbe mot det samme lave karbonmålet.

Rundt 40–50 % av de globale karbonutslippene er knyttet til byggebransjen. Vi som jobber i denne bransjen har derfor mulighet til å gjøre en innsats for å redusere disse utslippene[i]. Hvis vi skal ha noe håp om å oppnå dette, må vi begynne å tenke annerledes. Vi må se på hvilken effekt våre handlinger som fagfolk har, og spesielt effekten forbundet med retningslinjene for arbeidet vårt.

Helt fra starten har bygningsinformasjonsmodellering (BIM) hatt potensial til å spare rundt 20 % i kostnader, tidsforbruk og avfall gjennom hele levetiden til et byggeprosjekt. Nøkkelord her er hele levetiden til et prosjekt. Vi kan ikke fortsette å bare fokusere på byggefasen uten å ta den langsiktige forvaltningen med i betraktning. Dette gjelder spesielt for landskapssektoren, der kontinuerlig bruk har størst potensial for å redusere karbonutslippene sammenlignet med selve byggefasen.

BIM gjør det mulig å forvalte prosjektrelatert informasjon gjennom hele levetiden til en ressurs. En digital database gjør at prosjektteamet kan analysere data knyttet til alle aspekter ved spesifikasjon og forvaltning. Det omfatter både ressursbruk, energiforbruk og det ferdige landskapets robusthet. Samtlige miljøpåvirkninger til et prosjekt kan modelleres og evalueres fullt ut allerede fra start, slik at det totale karbonutslippet kan minimeres og effekten av eventuelle utskiftninger kan vurderes i sin helhet. Denne prosessen ivaretar viktige ressursdata under livssyklusen, slik at de deles med relevante parter i takt med utviklingen av et prosjekt.

For å få fullt utbytte av fordelene må vi begynne å ta landskapsforvaltning med i betraktningen helt fra starten av prosessen og gi den det fokuset den krever. Vedlikehold må utredes fullstendig i design- og byggefasene, slik at konsekvensene for bærekraft kan forstås, spesifiseres og modelleres. Dette nye tankesettet – fra reaktivt vedlikehold til proaktiv ressursforvaltning – er viktig og kan skape forbedringer i alle aspekter av landskapet, spesielt når det gjelder karbon.

Landscape Institute har erklært at vi står overfor en klimakrise. Det gir oss mulighet til å gå bort fra den skadelige, kortsiktige tenkemåten som har styrt bransjen vår i så lang tid, til fordel for en mer gjennomtenkt designstrategi for hele livsløpet. På samme måte som vi trenger effektive tiltak for å minske karbonutslippene nå, er det tvingende nødvendig å endre det ensidige fokuset fra pris kontra verdi og ”value engineering”. Den kanskje største utfordringen (og muligheten) ligger i å bevisstgjøre og lære opp kundene, siden gode designbeslutninger kan ha betydelige fordeler – både når det gjelder kostnader og karbonutslipp – under hele levetiden til et prosjekt.

De potensielle fordelene med BIM går langt utover det man forbinder med det, som forbedret arbeidseffektivitet og mindre behov for omarbeidinger på byggeplassen på grunn av manglende koordinasjon. Ved store infrastrukturprosjekter kan BIM brukes i tidligfasen for å maksimere miljøfordelene. Utveksling av korrekt informasjon mellom prosjektdeltakerne gir bedre samarbeid og resultater for alle prosjekter, på alle nivåer.

Når vi forstår mer om verdien av landskapsressurser – i form av økosystemtjenester, trivsel, helse, velvære og naturkapital – tilbyr BIM et overbevisende argument for langsiktig tenkning rundt karbonanalyse. Når det totale karbonutslippet under et prosjekts levetid kan modelleres og vurderes, kan dataene brukes til å lage spesifikasjoner og oppnå lavest mulig utslipp (eller høyest mulig karbonbinding) både i begynnelsen og under hele ressursens levetid. Det bør være mulig å modellere, måle og planlegge karbonutslipp for å oppnå fastsatte mål.

Det er viktig å huske at landskap, spesielt de “grønneste”, har stort potensial for å binde karbon. Det betyr at, i motsetning til nesten alle andre menneskeskapte miljøressurser, vil et nøye planlagt og forvaltet landskap øke verdien i løpet av levetiden og kan fortsette å bidra til å redusere klimaforandringene.

Alle aspekter ved et landskapsprosjekt har en innvirkning – uansett om det er fra utvinning av råmaterialer, produksjonsprosesser, transport, forvaltning eller sluttbehandling. Med BIM gjør presise modeller det mulig å minimere avfall ved bruk av nøyaktige beregninger ved innkjøp, å oppdage konflikter som ellers ville ha ført til feil og omarbeidinger på byggeplassen (og dermed reduserer avfallet), og å planlegge byggearbeidet slik at man foretar korrekte innkjøp.

For at landskapsbransjen skal kunne ta tak i klimasituasjonen, må vi ta i bruk en global strategi med mer samarbeid enn noen gang før. Dette krever en grunnleggende atferdsendring. Den åpne datadelingen blir enklere med BIM. Det er avgjørende hvis vi skal utnytte mulighetene for forandring på best mulig måte. Utveksling av data rundt faktorer som biologisk mangfold, biosikkerhet, landskapsforbindelser, landskapskorridorer og flomhåndtering åpner for et helhetlig syn på bærekraft.

En viktig del av et BIM-prosjekt er en ”digital tvilling” – en virtuell fremstilling av det virkelige anlegget. Når tilbakemeldinger fra sensorer og droner på stedet blir mer kostnadseffektivt og vanlig i bruk, kan problemer på stedet signaleres i den virtuelle modellen og utbedres på best mulig måte og i rett tid. I tillegg til faktorene som dataene kan belyse i forbindelse med karbon, gir digital design og konstruksjon en rekke andre viktige fordeler.

  • Når en digital modell er tilgjengelig for alle, vil bruk av droneundersøkelser og 3D-skanning redusere behovet for besøk på stedet.
  • Redusert behov for designteammøter og konsultasjoner i siste liten.
  • 3D-utskrifter er nå mye brukt til prototypeutvikling av møbelprodusenter og stein-/betongleverandører for å teste skreddersydde konstruksjoner. Det er enkelt og reduserer avfall.
  • Konstruksjon utenfor byggeplassen er en annen viktig måte å minimere avfall og omarbeidinger på, og sikrer høy byggkvalitet. Færre feil betyr at man bare bygger én gang og med minimalt avfall.

BIM tilbyr bransjen en balansert og effektiv måte å redusere karbonutslippet på, i samarbeid med andre fagpersoner innen miljøvennlige bygg. Det er viktig at denne prosessen påskyndes.

---------

Romy Rawlings er autorisert landskapsarkitekt, markedssjef UK for Vestre og æressekretær hos LI.

Mike Shilton er sjef for Keysoft Solutions og leder for LIs digitale gruppe.

BIM for Landscape er utgitt av Routledge og Landscape Institute og kan kjøpes her: www.routledge.com