Byggingen av verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk er i gang

Fredag 25.september startet vi byggingen av verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, The Plus. Fabrikken bygges på Magnor i Innlandet, og er den største enkeltinvesteringen i norsk møbelindustri på flere tiår. The Plus, som er designet av det verdenskjente arkitektkontoret BIG Bjarke Ingels Group, vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon.

– Når vi nå bygger The Plus, så viser det at Vestre og skandinavisk industri kan ta i bruk banebrytende teknologi for å produsere grønnere og raskere enn noen gang før. På den måten sikrer vi vår globale konkurransekraft, sier daglige leder i Vestre, Jan Christian Vestre.

Investeringen er på nærmere 300 millioner kroner og det planlegges at bygget skal stå ferdig allerede høsten 2021. Helelektrisk Tesla-trailer skal gå mellom dagens fabrikk i Torsby i Sverige og den nye på Magnor i Norge.

Går foran i det grønne skiftet

The Plus blir Nordens første industribygg som oppnår aller høyeste miljøklassifisering BREEAM Outstanding, blant annet ved bruk av massivtre og fossil- og utslippsfri byggeplass.

Møbelfabrikken vil ta i bruk flere Industri 4.0-løsninger, som for eksempel smarte roboter, selvkjørende trucker og hele fabrikken kan styres med et nettbrett. Som en forutsetning for mer miljøvennlig produksjon er alt basert på fornybar og ren energi.

Fabrikken vil være «Paris Proof», som vil si at den har minst 50% lavere klimagassutslipp enn tilsvarende konvensjonell fabrikk.

– De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring. Jeg mener veldig sterkt at alle kan redde verden litt. Hvor bærekraftige vi er, er et resultat av de valgene vi tar, sier Jan Christian som vil inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet.

Lokale ringvirkninger

Vestre legger til rette for gode arbeidsforhold og stiller krav om at alle leverandører tilfredsstiller Oslomodellen. Det vil si at det er krav om faste ansettelser, tarifflønn mellom oppdrag, faglærte håndverkere og minimum 10% bruk av lærlinger. Dette var et avgjørende prinsipp i valg av hovedentreprenør Ø.M. Fjeld og leverandør Woodcon.

– Oslomodellen var et grunnleggende krav da disse ble valgt, samtidig er det også viktig å skape lokale ringvirkninger. Spesielt er dette sentralt for oss nå når vi står midt i en pandemi, sier Jan Christian.

Verdenskjent arkitektkontor har designet fabrikken

Gjennom våre møbler vil Vestre skape steder der folk kan møtes på tvers av sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller. Når mennesker kommer sammen, oppstår tillit og fellesskap. Dette har også vært et bærende prinsipp når det anerkjente arkitektkontoret BIG.

Bjarke Ingels Group har designet The Plus.

– Vi har designet en enkel geometri som sprer massen i fire hovedretninger for å skape en følelse av å være i skogen hele tiden og samtidig oppnå en rasjonell produksjonsflyt i fabrikken. Sentrum av plusset danner et effektivt logistikk-knutepunkt og en møteplass for ansatte og besøkende som gir maksimal åpenhet, sier Bjarke Ingels.

Skandinavisk produksjon med Tesla-transport

Med spektakulær arkitektur, besøkssenter og 300 mål park vil The Plus bidra til å utvikle Magnor til en attraktiv destinasjon for besøkende fra hele verden. Stedet har lang kultur- og industrihistorie som utgangspunkt for global merkevarebygging. Med sin strategiske plassering mellom Oslo og Vestres fabrikk i Torsby i Sverige, vil det være et naturlig logistikk-knutepunkt med god vei- og banetilknytning til Europa og videre til USA.

- Vi brenner for skandinavisk industrisamarbeid, og mener at de skandinaviske landene i større grad bør konkurrere sammen i globale markeder. For Vestre er det et strategisk mål å ha produksjon i Skandinavia, basert på historiske, industrielle, kompetansemessige og kulturelle fortrinn, sier Jan Christian.

I 2013 åpnet Vestre fabrikk i Torsby i Sverige, designet av det norske arkitektkontoret Snøhetta. Når fabrikken på Magnor åpner, vil Torsby rendyrkes til produksjon av stål- og aluminiumskomponenter som deretter sendes videre til Magnor for lakkering og montering. Ettersom vi samtidig tar hjem mer metallbearbeiding til Torsby, vil det innebære nye, store investeringer og behov for mer arbeidskraft også på fabrikken i Sverige.

– Byggingen av The Plus styrker derfor både norsk og svensk industri samtidig, konkluderer Jan Christian.