Demokratiske møteplasser: å dele historier kan føre oss nærmere hverandre

Den internasjonale demokratidagen er en årlig mulighet til å se på hvordan det står til med demokratiet der vi bor – i land, byer og nabolag. Slike internasjonale merkedager gir oss en anledning til å ta for oss globale problemer og feire det vi har oppnådd.

Sosial distansering og verdensbilder på kollisjonskurs

Vi lever i en kultur hvor vi overveldes av informasjon, hvor polariserte verdensbilder er på kollisjonskurs, og hvor teknologi bidrar til å skape avstand istedenfor samhold. Algoritmer forvrenger nyhetsstrømmene våre og gir hver av oss en tilpasset versjon av det som skjer i verden.

Teknologien omdefinerer og omformer relasjonene våre, tilgangen vår på informasjon og måten vi arbeider på, og pandemien har bare bidratt til å akselerere denne utviklingen.


I en sammenkoblet verden hvor urbanisering gjør at vi fysisk sett bor nærmere hverandre enn noen gang før, kan det virke som om avstanden mellom oss aldri har vært større.

For å toppe det hele er vi sosiale dyr som må leve med sosial distansering.

Er vi sammen om dette?

Vi må finne ut hvordan vi kan få tilbake fellesskapsfølelsen – finne måter å samles på, ikke basert på etnisitet eller religion, men basert på delte verdier, nysgjerrighet, forståelse og medfølelse.

Vi kan begynne med å spørre oss selv: «Hvordan får vi tilbake følelsen av å jobbe mot et felles mål?»


Råd fra en tidligere president

Ifølge den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama er et viktig tiltak for å kunne opprettholde og forsterke en felles identitet – hvor folk først og fremst ser på seg selv som del av en nasjon, ikke som medlemmer av en bestemt gruppe – å dele historier med hverandre.

Jo mer vi kan gjøre det, sier han, jo mer vil vi se hverandre som medmennesker, ikke som karikaturer som representerer en annen gruppe.


Om du setter deg ned og snakker, så finnes bare vi

Én måte å gjøre dette på er å bygge flere arenaer for inkluderende fellesskap: Steder og områder hvor folk kan dele livserfaringer, utveksle ideer, slå seg ned på en benk over en kopp kaffe og bli kjent med hverandre.

Tiltak som reiserestriksjoner og sosial distansering har tvunget oss til å tilbringe mer tid i lokalmiljøet. Derfor er dette et perfekt tidspunkt for å tenke nytt og forvandle steder folk helst bare vil skynde seg gjennom, til steder de aldri vil forlate.


Vi i Vestre har som oppgave å hjelpe dere med å skape slike steder i prosjektene deres – omsorgsfulle møteplasser hvor folk treffes på tvers av sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller.

Når folk blir kjent med hverandre, deler livserfaringer og utveksler ideer, oppdager vi plutselig at det ikke er noe oss og dem; det er bare vi.


Det beste våpenet fører oss nærmere hverandre

I fjor avdekket Vestre en fredsbenk bestilt av Nobels Fredssenter.

I samarbeid med Snøhetta designet vi den som en del av en sirkel som møter bakken på sitt laveste punkt. Den lette buen gjør at de som sitter på benken, blir trukket sammen mot midten.


Designet er en motgift mot splittelsen vi ser mange steder i dag, og installasjonens særegne designuttrykk inviterer til samtale.

Nelson Mandelas sitat «The best weapon is to sit down and talk», altså «det beste våpenet er å sitte og snakke sammen», er inngravert på benken. Det er fra dette sitatet benken har fått navnet sitt: The Best Weapon.


En dose hverdagsdemokrati i hvert eneste prosjekt

Vi tror at det å skape omsorgsfulle møteplasser er det beste tiltaket for å forhindre polarisering av samfunnet og unngå fiendskap og konflikter. Så på en måte kan du si at møblene våre har et tydelig sosialt og inkluderende formål, nemlig å bidra til å skape arenaer for hverdagsdemokrati.


«Noen synes kanskje det er litt naivt å tro at en benk kan forandre verden, men vi har sett at det fungerer – gang på gang. Det beviser at alle kan gjøre noe. Etter hvert som flere selskaper forstår dette, vil det skape en sterk, global bevegelse for positiv endring.»

– Jan Christian Vestre

I nært samarbeid med ledende arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, entreprenører, lokale myndigheter og utbyggere over hele verden – bidrar vi til å styrke den demokratiske fremtiden vår – nabolag for nabolag.