DOGA-merket til The Plus

Vestres møbelfabrikk på Magnor får DOGA-merket for design og arkitektur for sin forfriskende kontrast til tradisjonelle produksjonsanlegg. The Plus – verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk – er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår. Siden den offisielle åpningen i juni i fjor har over 2000 besøkende vært på fabrikkomvisning.

– Tusen takk til juryen for at dere gir tommelen opp for The Plus og fremhever at fabrikken vår har lykkes med å bli så mye mer enn bare et industribygg. Industri kan være en del av løsningen på klimautfordringene, med trygge, interessante og grønne arbeidsplasser og bærekraftig verdiskapning, sier Thomas Sund, visekonsernsjef i Vestre.

The Plus er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og fabrikken skal være et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon. Spektakulær arkitektur av Bjarke Ingels Group, besøkssenter og 300 mål opplevelsespark bidrar til å utvikle Magnor til en attraktiv destinasjon for besøkende fra hele verden. Slik vil Vestre inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet.

Totalt 20 konsulentfirmaer og rundt 80 entreprenører og leverandører har bidratt til at byggeprosjektet ble ferdigstilt på 18 måneder under pandemien. The Plus har allerede rukket å motta en rekke priser og vinne publikumskåringer:

DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur til å skape verdi for miljøet, samfunnet og økonomien. Det hedrer samarbeid, tverrfaglighet, gode prosesser og fremragende håndverk. Dette er det syttende merket i rekken for Vestre – vi fikk vår første norske designpris i 1987.

– Med god bruk av design og arkitektur skaper årets vinnere økonomiske verdier, nye arbeidsplasser og fremfor alt bedre løsninger for deg og meg, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

Juryens uttalelse

Ifølge DOGA er prosjektene som mottar Merket for design og arkitektur, våre fremste forbilder, og de viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur kan være samfunnsnyttig.

Juryen trekker særlig frem fire grunner til at The Plus-prosjektet er et forbilde:

  • en fabrikk med minst mulig fotavtrykk
  • lokal energiproduksjon
  • et prosjekt som bidrar til lokalmiljøet
  • verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

DOGA-juryens uttalelse om The Plus:

Når du bygger en møbelfabrikk midt i furuskogen, er det ekstra viktig å tenke miljø. På Magnor er det nettopp det Vestre og arkitektene Bjarke Ingels Group har gjort. Vi i juryen gir tommel opp for dette anlegget som er i harmoni med skogen og omgivelsene. DOGA-merket for design og arkitektur gis The Plus fordi det er en fabrikk med et lekent og visjonært formspråk. Den åpne utformingen og besøkssenteret i fabrikkens hjerte har skapt en attraksjon og bidratt til stolthet i lokalmiljøet. Med sin nennsomme plassering og bruk av trematerialer, farger, lys og luft utgjør The Plus en forfriskende kontrast til tradisjonelle produksjonsanlegg. Til resten av Industri-Norge sier vi bare: La deg inspirere!», uttaler juryen om The Plus.

16. mars inviterer DOGA til fagdag og feiring av mottakerne av årets DOGA-merke.

Alle fotos: Einar Aslaksen

Vestre The Plus photo Einar Aslaksen 26314 Recovered web
Foto: Einar Aslaksen
The Plus Einar Aslaksen Foto 03 06 22
Foto: Einar Aslaksen
The plus under bygging arbeidsfolk
Foto: Einar Aslaksen
Vestre The Plus photo Einar Aslaksen 26565 K3
Foto: Einar Aslaksen
Vestre The Plus photo Einar Aslaksen 26776 K3
Foto: Einar Aslaksen