Jordens dag – hver dag

Jordens dag (Earth Day) markeres 22. april hvert år; i 2020 for 50. gang. Jordens dag brukes til å kaste lys over den største utfordringen menneskeheten står overfor – klimaendringer. I anledning årets Jordens dag ønsker vi å fortelle om noe av det vi gjør for å løse vår klimakrise, samtidig som vi vektlegger at den nettopp er vår. Den angår oss alle, og den krever delt ansvar og felles innsats – og ikke bare for en dag, men for resten av livet.

En hjertesak

I Vestre følger vi dette mottoet: Alle kan redde verden. Litt. Vi har satt langsiktig bærekraft som en forutsetning for alt vi gjør, og nedenfor følger noen av tiltakene vi har iverksatt for å sikre at vi er en del av løsningen, ikke en del av problemet.

Miljøvennlig stålverk i Torsby

«Alt er mulig for Vårherre og en mekaniker» var Johannes Vestres motto da han etablerte et lite mekanisk verksted i Haugesund i 1947. Over 70 år senere skjer fortsatt all produksjonen vår i Norge og Sverige, og de fremtidige målene våre er mer ambisiøse enn noensinne.

Vestre bruker 100 % fornybar energi i produksjonsprosessen, der mesteparten kommer fra ren vannkraft. Planen vår er å bli helt selvforsynt ved utelukkende å bruke fornybar energi fra sol og vind. Taket på stålverket vårt i Torsby har allerede over 600 solcellepaneler og produserer nok strøm til å dekke eget behov – i alle fall når solen skinner. Men dette er ikke godt nok for oss. Derfor er målet vårt å kunne sende overskuddsstrøm tilbake til strømnettet, og innen 2025 skal vi produsere 120 % av forbruket vårt.

Ingen produkter uten evig liv

I Vestre er vi anti-bruk-og-kast. Derfor har vi selvsagt vår egen nullvisjon, som går ut på at vi ikke skal lage et eneste produkt som ikke kan leve evig. For å oppnå dette er vi helt kompromissløse på kvalitet og miljø, selv om det koster mer. Vi tar ingen snarveier i produksjonen. Det gjør at vi kan tilby livstidsgaranti mot rust, 15 års heftgaranti på lakk og 15 års garanti mot råte på alle deler som er laget av tre. Og vi leverer reservedeler uten tidsbegrensning. Har vi dem ikke, lager vi dem for deg. Hos oss går nemlig ingen produkter ut på dato. Vi tror at nullvisjonen vår er mulig å få til med riktig bruk og vedlikehold, men også gjennom å tilrettelegge for at slitte møbler etter mange år kan returneres til fabrikken, restaureres og få nytt liv.

Er det én historie vi liker å fortelle om produkter uten tidsbegrensning, er det den om parkbenkene i Haugesund. På 1950-tallet laget Vestre benker til Rådhusparken i Haugesund, byen hvor det hele startet. Og de er fortsatt i bruk den dag i dag.

150 er ikke nok

Vi benytter oss av lokale materialer i produktene våre, både for å sikre kvalitet og av miljøhensyn. Vi bruker nesten utelukkende miljøsertifisert skandinavisk tømmer fra det som sannsynligvis er verdens mest bærekraftige skogbruk. Ettersom tap av regnskog er et globalt problem, har vi bevisst valgt å unngå tropisk tømmer i produktene våre. For tre år siden fikk vi anerkjennelse for tiltakene våre; vi ble verdens første bymøbelprodusent med Svanemerket. Nå har vi over 150 svanemerkede produkter, og vi har ikke tenkt å stoppe der.

Lek og moro i bærekraftens navn

Vi kan ikke snakke om bærekrafttiltakene våre uten å nevne vår kommende Tesla-semitrailer, Tesla Semi. Vestre har utslippsfri interntransport som mål, og vi har allerede tatt i bruk nestegenerasjons biodiesel. Men som en del av innsatsen for stadig å forbedre oss i bærekraftens navn – kan ting som å kjøpe en Tesla-semitrailer plutselig skje. Dette er verdens første helelektriske lastebil ment for langtransport, og Vestre var faktisk et av de første selskapene i Skandinavia som bestilte Tesla Semi.

Bidra der dere kan

Avslutningsvis ønsker vi å komme med en oppfordring til alle bedrifter der ute, uavhengig av størrelse: Dette er vår klimakrise, og dere bør også bidra der dere kan. Ikke bare én dag i året, men alle. Som vi sier: Alle kan redde verden. Litt.