Forankring på 1-2-3: Slik velger du riktig løsning til ditt prosjekt

Vi får ofte spørsmål omkring ulike forankringer og hvilke løsninger som er best egnet. Det kjedelige svaret er at det finnes det ikke noen enkel fasit på. Valg av type forankring avhenger av hvilken bruk området skal ha, type underlag møblementet skal stå på, og ikke minst hva som er i bakken under. Vi har derfor laget en forenklet guide nedenfor, slik at du kan ta de beste valgene til ditt prosjekt.

«Hva passer mitt prosjekt?»

Vestre tilbyr fem ulike standardiserte løsninger for forankring: frittstående, nedstøp, overflatemontering, vegghengt og montering på murkant. For hvert av disse valgene følger det fordeler og begrensninger som du må ta med i vurderingen.

Frittstående – til prosjekter som krever stor fleksibilitet
Passer til: De alle fleste typer underlag, men av driftshensyn anbefales ikke gress.
Krav til dybde:
Ingen spesielle krav, men det er en fordel at underlaget er så jevnt, stabilt og fast som mulig. De fleste av våre frittstående modeller leveres også tilrettelagt for å kunne boltes fast med overflatemontering. Det er da mindre krav til type dekke enn ved bruk av fotplate. Noen av modellene våre leveres også med justerbare ben.

I prosjekter som krever stor fleksibilitet, ikke har mulighet for fastmontering eller hvor man ønsker å kunne flytte på møblene, er frittstående modeller et godt valg. Det er likevel verdt å huske på at prosjekter med frittstående møbler gjerne krever noe mer oppfølging og drift enn prosjekter med fastmonterte møbler. Disse prosjektene bør ha jevnlig ettersyn og tilbakeplassering av møblene for å unngå en rotete oppstilling som trekker helheten til prosjektet ned.

Et prosjekt hvor nettopp denne type fleksibilitet var et viktig kriterium, var prosjektet Snøhetta gjorde på Times Square. Målet var å ha mange sitteplasser til besøkende, men også å kunne ommøblere og rydde vekk møblene til større arrangementer. Valget falt på APRIL GO stoler og bord, STOOP trappebenk og STRIPES halvsirkler. APRIL GO gir de besøkende selv muligheten til å flytte på møblementet og på den måten også ta mer eierskap til plassen. Stolene er lette nok til at man kan flytte på dem, tunge nok til at folk ikke tar dem med seg, og stødige nok til å tåle vindkast opp til 16–17 m/s før de beveger seg.

Nedstøp – en permanent, estetisk og varig løsning
Passer til: De aller fleste underlag.
Krav til dekke: Nedstøpsdelen på bena går 350 mm ned i bakken, og man må ha kontroll på at de ikke kan komme i konflikt med rør, kabler, membraner og annet i bakken. Selve støpen bør være rundt 500 x 400 mm, og det er viktig at bena støpes i stabile og godt komprimerte masser. For nedstøping i gressareal anbefales det å opparbeide en hel platting. Da sikrer man solid fundamentering, unngår slitasje på gresset der man har bena, og sørger for enkel drift for de som klipper gresset.

Ønsker man en fast og permanent møblering, er nedstøp det riktige valget. Det krever litt grunnarbeid og dybde der møblene skal plasseres, men sikrer også at møblene står best over tid. Estetisk er det også mange som foretrekker nedstøp, for man behøver færre møbelben og får en renere overgang mellom dekke og ben enn ved bruk av for eksempel fotplate. Flere av våre nedstøpsmodeller kan også leveres med prefabrikkerte betongfundamenter, men disse krever også stabile og godt komprimerte masser for å stå støtt over tid.

Overflatemontering – permanent, men mer fleksibel løsning
Passer til: Faste dekker som betong, granitt, kraftig dimensjonert tredekker og belegningsstein. Ikke asfalt!
Krav til dekke: 100–200 mm innfesting avhengig av type festemateriell og dekke.

Overflatemontering er et godt alternativ der det ikke er mulighet for nedstøp. Spesielt i urbane miljøer er det ofte tekniske installasjoner, membraner eller for grunt til at man kan støpe ned bena. Med tanke på skjøtsel og drift er også overflatemonterte møbler eller fotplate å foretrekke dersom de står utsatt til for påkjørsler eller veibrøyting. Det er vesentlig enklere å bytte ut deler eller erstatte et slikt møbel enn et med nedstøp. Det er også mer fleksibelt og stiller mindre krav til detaljprosjektering. Fotplateløsning kan på forespørsel også leveres forlenget, slik at fotplaten kan plasseres under toppdekket der det er ønske eller behov for det.

Vegghengt – praktisk til fortauskafeen
Passer til: Solide vegger eller høye murkanter.
Krav til dybde: 100–200 mm innfesting avhengig av type festemateriell og dekke.

Vi tilbyr flere produkter som kan monteres direkte på vegg – både sittemøbler og avfallsbeholdere. Ofte er dette en forankring som er brukt på uteservering langs fortau eller på høye murkanter. Men for at veggmontering skal være et gunstig valg, må man ha full kontroll på om det er tekniske installasjoner i veggen, og hvor dypt man kan forankre. Denne typen montering er nemlig en stor belastning på veggen. Er veggen egnet, kan monteringen derimot ha flere fordeler. Veggmonterte løsninger frigjør gulvareal, er plassbesparende og gjør at man kommer enklere til for å vedlikeholde eller rengjøre.

Murkant – treavdekning som gjør granitt og betong mer innbydende
Passer til: Granitt og murkanter.
Krav til underlag: Monteres oppå murkant eller i et nedfelt område. Enkel og skjult innfesting mellom eller under tredekket.

Vi har en rekke standardmodeller av benkeplater for murkant med ulike lengder, høyder, bredder og buer. Utvalget inkluderer produkter med både langsgående og tverrgående spiler og uten synlige skruer i treet på oversiden. De fleste modellene kan også leveres med rygg og armlener for universell utforming. Ved bruk av velutprøvde løsninger sikrer man ergonomi, kvalitet, garantier og at det alltid er enkel tilgang til reservedeler. Vi tilbyr også tilpasning av standardmodeller på forespørsel.

En utfordring med sitteflater til murkant kan være vedlikehold – spesielt for løsninger der spilene går i lengderetningen. Men det finnes produkter som er konstruert slik at de har godt med luft under, eksempelvis vår PORTO. Med mer luft mellom benken og murkanten kommer man enkelt til og får spylt vekk smuss under benkeplaten, samtidig som det sikrer at treverket ikke blir liggende i vann etter kraftig regnvær. Dette er også tenkt på med VROOM, hvor man enkelt kan børste eller vaske mellom de tverrgående spilene.

For å sikre best mulig holdbarhet er Vestre sine produkter alltid impregnert på alle sider – også ved spesialtilpassede lengder på produktene.

Se forhåndsvisning av produkter med ulike forankringer
vestre.com finner du høyoppløselige bilder, monteringsanvisninger, illustrasjoner, 3D/BIM-modeller og en 3D-viser for alle produktmodeller. 3D-viseren gir deg muligheten til å se hvordan produkter med ulik forankring og farge vil bli seende ut i prosjekt.

Vi har standard og velutprøvde forankringsalternativer som dekker de fleste behov, men vi gjør også spesialtilpasninger. Dette kan for eksempel være en større fotplate eller et kortere eller lenger ben ned i bakken. Ta kontakt, så finner vi sammen den beste løsningen for ditt prosjekt!