Fra eierløs havplast til designprodukter

Vestre har tidligere skrevet om prosjektet «From Beach to Boardroom», som også ble støttet av Handelens Miljøfond, og kan nå følge opp med en gledens nyhet i forbindelse med utviklingen av dette. Prosjektet har blitt til et selskap ved navn «Ogoori» - Ogoori skal rydde opp, etter et halvt århundre med plastforsøpling i havet.

Plastråvare av 100% eierløst havplas

Vestre samarbeider sammen med møbelprodusenten Ope og miljøaktivisten Rune Gaasø, for å kunne tilby markedet en sporbar plastråvare med opphavsgaranti – og det av 100% eierløst havplast. Store deler av havplasten samles inn av frivillige, blant annet fra organisasjonen «In The Same Boat», og opphavet og sporingen av plasten sikres gjennom blokkjedeteknologi fra Empower. Målet er å gjenvinne intet mindre enn 500-1000 tonn havplast allerede i løpet av 2020.

Selskapsnavnet henter inspirasjon fra den japanske kapteinen Oguri Jūkichi, som kom tilbake til Japan som en helt, etter å ha vært tapt til havs lenger enn noen annen i historien. Og slik som Oguri, skal plasten som har vært tapt til havs så altfor lenge, finne veien tilbake fra naturen og forbli borte.

Planet før profitt

En av grunnpilarene i Vestre er fokuset på bærekraft og sirkulær økonomi. Forenlig med Vestres nullvisjon, som er å lage null produkter som ikke kan ha evig liv, er både visjonen og målet med Ogoori. Plasten skal fanges i naturen og lagres til evig tid i designprodukter som kan tas i bruk i næringsbygg og offentlig rom gjennom en leiemodell, der plastens lange levetid sikrer en håndterbar pris for kunden. Alt overskudd fra Ogoori føres tilbake til mer opprydning - så lenge det er plast igjen i havet. Å støtte et slikt prosjekt er en viktig del av Vestres kjerne.

Men det er både kostbart og krevende å rydde opp havplast og gjenvinne den. Både fordi det er tidkrevende å samle inn plasten og fordi den må gjennom en lang prosess før den blir brukbar. Et utfordrende utgangspunkt om det er profitt som er motivasjonen, men det er det ikke. Motivasjonen er å gå foran og vise vei slik at man kan inspirere andre til å gjøre lignende, og på den måten bidra til å redde verden. Litt. Noe man sikkert har hørt Vestre snakke om mang en gang tidligere.

- Verden er i en omstillingsprosess, og Vestre håper at Ogoori kan bli et utstillingsvindu for hvordan man kan løsrive seg fra korrelasjonen mellom vekst og ressursforbruk. Utviklingen av Ogoori vil være relevant for resten av Vestres virksomhet, og forhåpentligvis gi inspirasjon til andre aktører også, sier Jan Christian Vestre, CEO i Vestre.

En historie med på kjøpet

Denne plasten bærer ved seg noe som hverken ny plast eller resirkulert plast fra husholdninger og industri har, og det er en sterk historie. Den blir løftet ut av naturen, bit for bit av frivillige og profesjonelle strandryddere gjennom en enorm felles innsats, slik at den ikke skal forsøple, forurense, bli spist eller brutt ned til mikroplast i fremtiden.

- Denne historien kan våre kunder være med å muliggjøre, ved å passe på plasten og samtidig få verdien som gode produkt- og tjenesteløsninger innebærer, sier Lars Urheim, initiativtaker av Ogoori og daglig leder i Ope.

Dersom du ønsker at vi skal holde deg oppdatert på utviklingen av prosjektet og muligheten til å være blant de første som legger inn en bestilling hos Ogoori, kan du sende en mail til [email protected]. Bli med oss å rydde opp og redde verden. Litt.