Hvordan FNs bærekraftsmål kan avgjøre livskvaliteten de neste 100–200 årene

Den måten vi bebor jorda på, har satt den i forfall. På mindre enn en mannsalder har vi endret planeten. Og midt under pandemien lurer mange på når vi vil kunne vende tilbake til «normalen». Men det verste som kan skje, er faktisk at vi vender tilbake til normalen.

Den reelle krisen

Hvis vi ikke raskt endrer levemåten vår, vil den skaden vi har forårsaket på én mannsalder, bli overgått av skaden som vil komme i løpet av det neste århundret. Forskere spår det følgende1:

 • Hvis planeten vår blir fire grader varmere, kan store deler av den bli ubeboelig, slik at millioner av mennesker blir husløse.
 • Regnskogen i Amazonas kan forvitre til en tørr savanne, noe som vil forstyrre det globale vannkretsløpet.
 • Arktis kan bli isfri om sommeren og reflektere mindre solenergi.
 • Varme og sure hav kan føre til at fiskebestandene kollapser, og utarmet jord kan skape en krise i matvareproduksjonen.

Jo lenger vi unngår å ta tak i disse selvpåførte problemene, desto vanskeligere blir det å løse dem. Christiana Figueres, tidligere direktør i UNFCCC, understreker at det haster. «De neste 8–10 årene vil avgjøre livskvaliteten for de neste 100–200 årene.»

1 «Et liv på vår planet» https://attenboroughfilm.com

Ny appetitt for endringer

Også før i tiden har pandemier tvunget menneskeheten til å bryte med fortiden og se for seg en ny verden. På midten av 1800-tallet ga koleraepidemien støtet til moderne sterilisering. Da tuberkulosen rammet, ble det en spore til en mer moderne arkitektur.

Ifølge professor Arne Krokan ved NTNU har dagens pandemi gitt mange ny tro på hva det er mulig å få til. Folk har vist enorm evne til å tilpasse seg, og med stor kreativitet har vi endret den måten vi lever, arbeider og organiserer oss på.

Nedstengingen tvang samfunnet til å stanse, og for første gang på flere generasjoner kan man nå se Himalaya fra Punjab. Løver har igjen gjort krav på veiene i Kruger nasjonalpark, og delfiner har vendt tilbake over hele Italia.

David Attenborough sier at vi kan øyne en alternativ fremtid når vi endrer den måten vi bebor jorda på. I denne fremtiden vil vi endelig lære hvordan vi skal arbeide sammen med naturen, ikke mot den. «For ti tusen av år siden levde vi et bærekraftig liv som jegere og sankere, for det var den eneste muligheten. Nå, utallige år senere, er det nok en gang den eneste muligheten.»

17 mål vi kan gå sammen om for å løse de globale problemene

I 2015 signerte samtlige medlemmer av FN bærekraftsmålene. De 17 målene er et praktisk rammeverk for hvordan du, lokalsamfunnet ditt, firmaet ditt eller landet ditt kan være en del av løsningen og gjøre verden til et bedre sted.

Vi i Vestre har bundet forretningsvirksomheten vår til ni av FNs bærekraftsmål. De senere årene har vi tredoblet inntektene våre, noe vi ikke ville ha klart uten å bygge forretningsfilosofien vår på langsiktig bærekraft.

Det at vi innordner oss under FN-målene hjelper oss som en samfunnsorientert bedrift til å gjøre det rette for en god sak. Her er noen av våre aktiviteter, forpliktelser og beslutninger:

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Byer står for 75 % av alle klimagassutslipp. Sammen med Young Sustainable Impact undersøker vi hvordan storbyene kan bli mer energieffektive med nye mobilitetsløsninger og resirkulering av overflatevann, og ved å skape mer attraktive uteområder.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi utformer og bygger møblene våre for at de skal vare evig. Vestre er den eneste gatemøbelprodusenten som tilbyr sertifiserte bærekraftige produkter med livstidsgaranti mot rust, 15 års vedheftsgaranti på malingen og 15 års garanti på alle trekomponenter. Etter noen tiårs trofast tjeneste kan slitte møbler sendes tilbake til fabrikken vår for å restaureres og få nytt liv.

Mål 4: God utdanning

 • Bygge skoler i Myanmar ved å støtte Gyaw Gyaw.
 • Gi 3500 barn i konfliktområder mulighet til å gå på skole, gjennom UNICEF.
 • Utvikle en læreplan i møbeldesign i Jeriko i samarbeid med Kirkens Nødhjelp og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Mål 7: Ren energi til alle

 • Bruke 100 % fornybar energi i produksjonen vår.
 • Bli selvforsynt med fornybar energi fra sol og vind.
 • Vår fabrikk i Torsby i Sverige er allerede selvforsynt på solrike dager.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Tilby jobb til folk som har huller i CV-en.
 • Hjelpe mennesker i Laos med mikrokreditt for å etablere virksomheter ved å støtte Empower.
 • Utvikle bærekraftig jordbruk i Tanzania ved å samarbeide med Farm the Future.

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

 • Bruke materialer med lavest mulig klimagassutslipp, også når det koster mer.
 • Gå over til fossilfri transport for størstedelen av produksjonsnettverket vårt innen utgangen av 2020.
 • Bidra til utviklingen av prosjekter for ren solenergi i Kenya ved å støtte SUNami.

Mål 10: Mindre ulikhet

 • Skape trygge arbeidsplasser og generere skatteinntekter i landene vi driver virksomhet i.
 • Takke nei til å utvikle skadelig design, for eksempel benker med spikre.
 • Støtte Leger Uten Grenser med en operasjonssal med en behandlingskapasitet på opptil 700 personer i året, som særlig er rettet mot kvinnehelse.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

 • Fullføre byggingen av verdens mest bærekraftige møbelfabrikk i 2021.
 • Løpende redusere våre egne og leverandørenes karbonutslipp. (Den første fabrikken vår har vært karbonnøytral siden 2010.)
 • Finansiere miljøprosjekter som bygging av fyllplasser i Colombia og vern av regnskogen i Papua New Guinea.

Mål 15: Livet på land

 • Bruke miljøsertifisert skandinavisk tømmer fra de mest bærekraftige skogene.
 • Aldri bruke tropiske tresorter i produktene våre, for å beskytte regnskogen.
 • Vestre er verdens første produsent av gatemøbler som er sertifisert med det nordiske miljømerket Svanen.

Alt er mulig for Vårherre og en mekaniker!

Dette var Johs. Vestres motto da han startet Vestre i Haugesund i 1947. Andre verdenskrig var slutt, og folk stilte opp med det vi på norsk kaller dugnadsånd. Der mange stiller opp og gjør frivillig arbeid for en god sak. Vi skapte og bygget det nye Norge.

I dag ser det ut til at dugnadsånden kan bli viktigere enn noensinne. Vi har vært gjennom en tøff tid, og vi har flere problemer i vente. Vi i Vestre tror at alt er mulig, særlig når alle trekker i samme retning.

Slik kan alle redde verden. Litt

Europa er kanskje liten, med 10 % av de globale utslippene. Og Vestre er bare en produsent av gatemøbler. Men Europa har som mål å bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050, og Vestre vil bli verdens mest bærekraftige møbelprodusent innen 2030.

Innsatsen vår har kanskje ikke direkte innvirkning når man ser stort på det, men det har det vi står for. Vi tør å være først ute, og vi går inn for å finne bedre måter. Uansett hvor små eller store vi er, velger vi å gjøre alt vi kan. Og når vi viser at det er mulig, vil andre innse det også.

Vestre har vært karbonnøytrale i ett tiår. Når stadig flere bedrifter blir karbonnøytrale, skaper vi en grønn bølge av rene jobber og nye måter å leve sunnere liv på, med renere luft i bedre byer. I et egalitært samfunn kan alle nyte godt av meningsfylte, tryggere og mer produktive liv.

Vi former samfunnet og planetens fremtid med de valgene vi gjør. Fremtiden starter i dag, og den starter med en avgjørelse om å endre og å tenke nytt, og med en vilje til å handle.

En forpliktelse om å skape en bedre fremtid i dag

For å være bærekraftig, et uttrykk som ble definert av Brundtlandkommisjonen for 30 år siden, må vi etterlate planeten i samme eller i bedre tilstand enn da vi selv fikk den. Som Nelson Mandela en gang sa det: «Det ser alltid umulig ut til det er blitt gjort.»

Ungdommene krever en annerledes fremtid, og i løpet av det neste tiåret må vi bygge om viktige sektorer i verdensøkonomien for å kunne redusere utslippene i tide.

Grønn og bærekraftig vekst er mulig – det er solidarisk, rettferdig og lønnsomt.

Hvis Vestre kan gjøre det, kan du også.

Tidligere forpliktelser og resultater rundt bærekraft

 • Sementindustrien står for 8 % av de globale karbonutslippene. LafargeHolcim, verdens største sementprodusent, er den første produsenten av byggematerialer som vil redusere utslippene sine kraftig det neste tiåret med mål om å være 100 % karbonnøytral innen 2050.
 • 145 kullbrenningsanlegg ved 75 kraftverk er blitt nedlagt i USA. Selv om USA nå har tidenes mest kullvennlige president, er den kullgenererte kapasiteten blitt redusert med hele 15 %, noe som er den raskeste nedgangen i kullkapasitet i en presidentperiode noensinne.
 • 94 % færre innbyggere plages av luftforurensning i London. Den bemerkelsesverdige nedgangen fra over 2 millioner berørte innbyggere i 2016 til 119 000 i 2019 har vært mulig takket være Sadiq Khan, borgermester i London. Reguleringene hans førte til at 44 000 færre skitne kjøretøyer kjørte rundt i London sentrum sammenliknet med i 2017.
 • Ifølge BP har verden nå passert oljetoppen som følge av at den har vært stilt overfor mer virkningsfulle klimatiltak. For første gang forventer de at etterspørselen etter olje vil falle minst 10 % i dette tiåret, og hele 50 % de neste 20 årene.
 • Fornybar energi fra sol, vind, vann og biomasse danket ut kull og fossile brensler til sammen i det europeiske strømnettet i første halvdel av 2020. Som en følge av dette har kontinentets elektrisitetssektor redusert CO2-utslippene med 23 %.
 • For å bli et «fornybart selskap» går Walmart inn for å beskytte, forvalte eller restaurere minst 200 000 kvadratkilometer landjord og 4000 kvadratkilometer hav innen 2030. Verdens største detaljhandel har kuttet 230 millioner tonn karbon i forsyningskjeden siden 2017 og sikter seg inn mot nullutslipp innen 2040.