Kakestykker for bærekraft

Hvert år gir Vestre ti prosent av overskuddet vårt til formål som fremmer FNs bærekraftsmål. Med kampanjen Piece of the Pie Chart vil vi motivere flere bedrifter til å gjøre det samme.

– Det høres kanskje litt naivt ut, men i Vestre har vi stor tro på at alle kan være med på redde verden litt. Norsk næringsliv er i en unik posisjon til å gjøre en forskjell, sier Jan Christian Vestre, daglig leder i Vestre.

Med utgangspunkt i tanken om at alle kan redde verden litt, gir vi hvert år en tiende av overskuddet vårt til formål som fremmer FNs bærekraftsmål – verdens handlingsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen år 2030.

– Hvis alle norske bedrifter hadde gitt én tiendedel av sine overskudd til dugnaden for å finansiere FNs bærekraftsmål, ville summen matchet det norske bistandsbudsjettet, ikke bare én, men to ganger, sier Vestre.

Nå utfordrer vi flere norske selskaper til å bidra med deler av overskuddet sitt.

Kakekampanje

Utfordringen til resten av næringslivet kommer gjennom vårt eget initiativ – Piece of the Pie Chart. Med initiativet vil vi motivere flere bedrifter til å gjøre som oss.

Kakemotivet spiller på det at vi i Norge har en tradisjon for å feire store begivenheter med nettopp kake. For en norsk bedrift finnes det knapt noen større anledning enn dagen der man for første gang går med overskudd. Med Piece of the Pie Chart oppfordrer Vestre medvirkende bedrifter til å feire både overskudd og donasjoner med en kake der et stykke som symboliserer ti prosent er skåret ut. Og ved å dele bilder av feiringen, kan også flere bedrifter få øynene opp for verdien av å dele på overskuddet.

– Kaken er et tydelig symbol på at det er mulig å gi bort en liten del av overskuddet sitt, og fortsatt sitte igjen med mye til eget bruk. Gode gjerninger er god butikk, sier Vestre.

En felles feiring

– Vi har alle et ansvar for å bidra til samfunnet rundt oss. FNs bærekraftsmål har 17 mål og 169 delmål, så her er det nok av områder der man som bedrift kan være med på å gjøre en forskjell, sier Vestre.

I dag støtter Vestre blant annet UNICEF og Leger Uten Grenser med midler fra overskuddet. For Vestre er FNs bærekraftsmål selve nøkkelen til en bedre verden. Ved å gi bort et stykke av «overskuddskaka», kan flere norske bedrifter være med på å bevege verden i en mer bærekraftig retning.

Nå håper vi at Piece of the Pie Chart skal få fart på givergleden i norsk næringsliv.

– I Norge er vi så heldige at vi har over 100 000 bedrifter som går med overskudd. Det mener jeg vi bør feire med kake, sier Vestre.

Lær mer om initiativet og hvordan du kan bidra her.