Når du sammenligner produkter, bør du se på mer enn bare prisen

Det kan være fristende å velge det billigste alternativet når du skal kjøpe noe nytt. Men for å kunne treffe bedre valg og ta avstand fra forbrukermentaliteten som er så vanlig i dag, må vi skifte fokus. Ikke helt bort fra prisene, men til en helt ny måte å vurdere dem på. Mer bevisste valg vil faktisk være bra for både økonomien og miljøet.

Når prisen er riktig
Mange av oss tenker at et produkts kostnad er det samme som prisen vi betaler for det, og sammenligner konkurrerende produkter ut fra prisen alene. Men en lav pris kan skjule alt fra dårlige arbeidsforhold til et sluttprodukt av dårlig kvalitet. Prisen gjenspeiler den prosessen som førte frem til selve kjøpet, inkludert alt fra hvordan råstoffene ble utvunnet, til hvordan de ble håndtert av arbeidere og maskiner, og til slutt hvordan sluttproduktet ble transportert frem til deg.

Så hvis du velger utelukkende basert på en lav pris, kan det være at produktet svikter på ett eller flere andre områder. Men når prisen fastsettes basert på det ovennevnte og tar hensyn til hele livssyklusen, blir den mer riktig. Ting som ikke går i stykker, øker lønnsomheten på lang sikt. Et billig produkt kan svikte gjentatte ganger og trenge reparasjoner og utskiftinger, noe som gjør at den lave innkjøpsprisen brått ikke blir så lav likevel. Og siden overforbruk er den viktigste årsaken til at vi tapper jorden for ressurser i dag, vil det være mer bærekraftig å velge kvalitet som varer over tid.

Dette er de aller første benkene Vestre produserte. De ble levert til Haugesund kommune på 1950-tallet og er i bruk den dag i dag. Foto: Haakon Nordvik.

Vår nullvisjon: fremtidens møteplasser
Andre produsenter kan nok levere utemøbler til en lavere innkjøpspris enn oss, men på lang sikt, i en livsløpsøkonomi, tror vi ingen kan slå oss. Hvorfor? Vestre har en nullvisjon. Den sier at vi ikke skal lage et eneste produkt som ikke kan vare evig. Slik bekjemper vi også bruk-og-kast-samfunnet, ett møbel av gangen. Med godt design, kritisk materialvalg, avansert overflatebehandling og litt vedlikehold en sjelden gang er faktisk evig levetid mulig. Vi leverer også reservedeler uten tidsbegrensninger – har vi dem ikke, lager vi dem for deg.

En bevisst prosess

I Vestre bruker vi nordisk furu i alle møblene våre, og vi unngår bevisst tropisk tømmer. Verdiene våre har gjort det til et enkelt valg å unngå bruk av kritisk truede tresorter fra regnskogen. I stedet har vi funnet frem til fullgode alternativer gjennom en grundig vurdering av hjemmemarkedet. Nordisk furu vokser sakte og blir mer hardfør enn sine sørlige motparter, og de får vokse i 80 til 120 år før de blir felt. De innbydende overflatene bidrar også til det varme demokratiske uttrykket som er så sentralt i de omsorgsfulle møteplassene vi skaper.

Stålkomponentene blir varmforsinket i et bad av flytende sink som holder en temperatur på 450 °C. Badet varmes opp utelukkende av fornybar energi.y.


Vi bruker stål fra svenske SSAB som fremstilles med 30 prosent lavere karbonutslipp enn gjennomsnittet på verdensbasis. Vi går også inn for å øke mengden resirkulert innhold. For aluminium bruker vi allerede 75 prosent forbruksavfall, noe som i stor grad reduserer utslippene fra produksjonen. Ved å bruke varmforsinking og pulverlakkering oppfyller vi den internasjonale kvalitetsstandarden C5-M for overflatene, noe som betyr at de faktisk kan stå på en oljerigg i Nordsjøen uten å få en skramme.

Fordi vi tror på åpenhet og ønsker at du skal vurdere flere ting enn bare prisen, har vi laget verdens første produktkatalog med EPD-verdier for hele porteføljen. Disse verdiene gir en oversikt over karbonavtrykket for møblene våre, fra råmaterialer til ferdig produkt.

Karbonavtrykket til AIR-serien


Med store løfter kommer gode garantier

Prosessen med å sikre at produktene våre varer evig, fortsetter også etter at de er fremstilt og levert. Tiltakene vi har iverksatt for å sikre kvalitet, gjør det mulig for oss å tilby 15 års garanti på lakk og treverk. På toppen av det hele tilbyr vi også livstidsgaranti mot rust. I tillegg til å tilby reservedeler gjennom hele livsløpet til produktene våre tilrettelegger vi også for at slitte møbler etter mange år kan returneres til fabrikken, restaureres og få nytt liv. Vi blir stående – år etter år.

Om du så bare sitter igjen med én ting etter å ha lest dette, håper vi det er dette: Se på det du kjøper, i et livssyklusperspektiv i stedet for bare å se på prisen. Det kan faktisk være at du treffer kjøpsbeslutningen på et annet og bedre grunnlag – både for deg selv og for planeten.