Morgendagens byer og verdens befolkningsdag

Verdens befolkning øker, og det samme gjør urbaniseringen. Estimater viser at 70 prosent av oss kommer til å bo i by innen 2050. I 1989 bestemte FN at 11. juli skulle være dagen for alle oss milliarder av mennesker som bor her på kloden. Verdens befolkningsdag gir oss en mulighet til å stoppe opp og reflektere over hvor vi er på vei, over ansvaret vi har, og over handlingene våre. Vi kan bruke denne dagen til å revurdere, redesigne og redefinere fremtiden. Hvordan ville en fremtid med inkluderende nærmiljøer i bærekraftige byer på en sunn planet se ut?

Verdensomspennende pandemi, økonomisk nedgang og sosial ulikhet

Akkurat nå rammes byene våre spesielt hardt av koronapandemien – en krise som truer helsen og velferden til absolutt alle. Vi står overfor en global resesjon, og samtidig skjønner vi at vi må tenke over hvordan vi definerer rettferdighet og likhet.

I mange byer er det mindre tillit, mer ensomhet, flere konflikter og færre som føler at de tilhører et fellesskap. Vi i Vestre har med egne øyne sett at design kan være en del av løsningen. Med design som verktøy kan vi få til endring – vi kan styrke fellesskap og forme kulturer ved å forbedre omgivelsene våre.

Kriminalitetsbekjemping med sterke farger og spiselige planter

Et eksempel finner vi i Brixton i London, hvor området utenfor Southwyck House gradvis var blitt tatt over av folk som drakk til alle døgnets tider. Ville beboerne og de lokale bedriftene fremdeles tenke på plassen som antisosial etter at den ble utstyrt med planter og fargerike sitteplasser?

Tvert om – nabolaget opplevde en stor nedgang i lovbrudd etter at de innførte omsorgsfulle møteplasser og bed med spiselige planter. Når byer har attraktive møteplasser, hvor folk kan møtes, snakke sammen og forstå hverandre bedre, får vi tryggere nabolag og bedre fellesskap.

Kulturen og omgivelsene designer mennesker

Vitenskapelige studier har konkludert med det samme – omgivelsene våre er viktige. Sammen med kulturen vi er omgitt av, har de større innvirkning på helse og velvære enn livsstil, atferd og gener.

Disse studiene peker på hvor viktig det er med grøntområder og steder å sitte, og at støynivå og luftforurensing bør begrenses. Andre effekter er også knyttet til kulturen og den sosiale konteksten, for eksempel ensomhet, kriminalitet og sosial ulikhet.

Mennesker designer kulturen og omgivelsene

Idet vi bygger noe, idet vi gjør endringer i omgivelsene, idet vi finner sammen, idet vi utfører noe i fellesskap – er vi med på å etablere en kultur.

Når vi bestemmer hvordan byene våre skal se ut, når vi gir folk mer eller mindre tilgang, når vi designer noe som inkluderer eller ekskluderer, når vi setter opp budsjett – da tar vi valg som påvirker hvordan folkene i byene våre blir, hvordan vi blir.

Alternativkostnaden ved ekskluderende omgivelser og fiendtlig design

Vestre får ofte spørsmål om å lage pigger som kan holde hjemløse borte, om å designe møbler som utelukker hele grupper i samfunnet. Vestre avviser alltid de som ønsker seg fiendtlig design. Vi står sterkere enn noensinne i troen på at lik tilgang til sitteplasser er en menneskerett. Det sender et signal om at du er i en vennlig by, i omgivelser der du er trygg, velkommen og inkludert.

For når kulturer og byer ekskluderer folk, når vi forhindrer mennesker fra å delta, da mister vi muligheten til å dra nytte av det de har å bidra med. Ting som kunne gjort verden bedre. Spennende innovasjoner. Den godheten, støtten og rausheten som et menneske kan gi.

Vestre lager demokratiske møbler for sosial bærekraft

Vestres ønske og mål er å skape omsorgsfulle møteplasser. Tilrettelagte og inkluderende omgivelser hvor folk kan møtes – på tvers av sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller. Så snart folk kommer sammen, øker tilliten og samholdet.

Når vi designer løsninger for verdens byer, lager vi dem slik at de er bedre for miljøet og for livet til alle som bor der. Vi ser på tilgjengelig design som vår måte å bidra til sosialt bærekraftige byer og lokalsamfunn på.

Hvordan vil du bidra til en bedre fremtid?

11. juli er en flott mulighet til å revurdere måten vi organiserer samfunnet vårt på, og hvordan byene våre skal se ut, samt til å tenke på hvilke endringer vi ønsker oss i fremtiden.

Så, hvordan vil du bidra? Hvordan ser du for deg fremtiden? Finnes det én ting du kan gjøre i dag, som bidrar til at byen din blir et sted for velvære, likhet og inkludering?

La verdens befolkningsdag inspirere deg til tanker og handlinger som bidrar til en bedre fremtid for oss og for kommende generasjoner.