The Plus er med i den nye serien «The Spaces That Shape Us»

Nå presenterer World Green Building Council (WGBC) sin andre nettbaserte serie: «The Spaces That Shape Us». Den viser hvordan arkitektur og design påvirker hvordan vi og planeten vår har det. Serien består av ni selvstendige filmer samt én artikkel fra ulike globale aktører som forteller om nyskapende arkitektur og design. En av filmene handler om vår egen fabrikk, The Plus, som er verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk.


Vi designer for fremtiden

Vi mennesker oppholder oss innendørs 90 % av tiden, men er ikke alltid så bevisste på hvordan rommene vi er i, påvirker helsen vår, livskvaliteten vår eller planeten. Etter hvert som verdens befolkning øker og arbeidsmønstrene endrer seg, blir det stadig viktigere å se oppholdsrommene våre i et nytt lys. Samtidig som vi jobber for å dekke forskjellige menneskelige behov, står vi overfor en enda større utfordring: klimakrisen og den trusselen den utgjør mot vårt felles hjem.

«The Spaces That Shape Us» er en fengende ny nettserie som er produsert av BBC StoryWorks Commercial Productions på oppdrag fra World Green Building Council. Serien er filmet på åtte ulike steder i verden, fra Colombia til Hongkong, og tar publikum med på en eventyrlig reise verden rundt. Her presenteres ulike perspektiver på hva bygninger kan være, ved å vise hvordan de former livene våre og verden rundt oss. Gjennom ti fascinerende historier utforsker serien ulike nabolag i verden, fra en skole med torvtak og en fabrikk langt inne i de norske skoger, til et boligstrøk med energieffektive hjem. Serien tar utgangspunkt i rommene vi bor, lærer og jobber i, og lar seerne få ta del i de utrolige ideene og kreativiteten til nytenkende arkitekter og designere på en engasjerende og autentisk måte – fortalt gjennom de konkrete opplevelsene til virkelige familier, lokalsamfunn og eksperter som omformer framtiden.

Denne serien tar opp de viktigste temaene som har med bygninger å gjøre, for eksempel sosial bevissthet og måtene vi jobber på, samtidig som den utforsker det større spørsmålet om hvordan menneskeheten skal gå framover uten at det ødelegger jorda.


The Plus skaper grønn vekst

The Plus, som åpnet på Magnor i Eidskog kommune i 2022, er bygget for å oppnå BREEAM-sertifiseringen «Outstanding». Fabrikken er et bevis på at grønn vekst er mulig. Den viser med andre ord at industrien kan være en del av løsningen, og at det er mulig å skape nye arbeidsplasser og økonomisk vekst samtidig som man beskytter klimaet og miljøet og forvalter jordas naturressurser på en bærekraftig måte.

Sammen har Bjarke Ingels Group (BIG) og Vestre skapt en helt ny type fabrikk hvor folk, produksjon, teknologi, arkitektur og natur er fullstendig integrert med hverandre. Bygningen har et energiforbruk som er 60 prosent lavere enn lignende, men mer konvensjonelle fabrikker, samtidig som den slipper ut 55 prosent mindre drivhusgasser enn sammenlignbare fabrikkbygninger. Det betyr at vi for vår del overgår målene i Parisavtalen om å redusere utslippet av klimagasser med 40 prosent innen 2030. Her produserer vi møbler som skaper sosiale møteplasser over hele verden. Og alle produktene våre er bygget for å vare i flere tiår.

«I dag blir ikke folk bare motivert til å jobbe av økonomiske grunner. De trenger å bli inspirert av noe større i tillegg. Dette er mer enn en vanlig fabrikk. Det er rett og slett vår egen drømmefabrikk», sier Bjørn Fjellstad, konsernsjef i Vestre.

Finn ut mer om «The Spaces That Shape Us» og alle de andre inspirerende historiene fra hele verden her.