Vestre blir verdens første møbelprodusent som får bruke SSABs fossilfrie stål

Stål er et av de viktigste materialene vi har i samfunnet, men det er dessverre også en av de største kildene til utslipp av karbondioksid. Den svenske stålprodusenten SSAB ønsker å endre dette med en teknologi som erstatter kull og koks med hydrogen i produksjonsprosessen. Vestre blir den første møbelprodusenten i verden som får bruke dette fossilfrie stålet i produksjonen sin.

Det er ingen overdrivelse å si at utslipp av karbondioksid må reduseres drastisk over hele verden hvis vi skal klare å dempe virkningene av den globale oppvarmingen og klimaendringene. Det vil kanskje gå litt tregere i enkelte sektorer og bransjer, men alle kan og må bidra – i tråd med Vestres styringsprinsipp og mottoet «Alle kan redde verden. Litt.» I Vestre har vi et ønske om å drive utviklingen av og overgangen til mer bærekraftige materialer og produksjonsmetoder, slik at vi blir i stand til å tilby et så bærekraftig produkt som overhodet mulig – noe stadig flere kunder etterspør.

– Vestres møbler er bygget for å vare en hel levealder, og vi bruker bare råmaterialer av høyeste kvalitet. Stål er et sterkt og svært robust materiale og derfor hovedmaterialet i vår produksjon. Det er også vår største utslippskilde, noe som gjør det til et av hovedmålene våre for avkarbonisering. Vi går inn for å bli anerkjent som verdens mest bærekraftige møbelprodusent, og for å komme dit må vi hele tiden ligge i forkant, sier Øyvind Bjørnstad, bærekraftsansvarlig i Vestre.

Dagens samfunn hviler bokstavelig talt på stål – et metall som har uendelig mange bruksområder. Men samtidig har produksjonsprosessen, som i over tusen år har vært basert på å brenne kull i masovner, et svært stort karbonavtrykk. I dag gjør dette stålindustrien til en av industrisektorene som slipper ut mest drivhusgasser – globalt står den for 7 prosent av alle CO2-utslipp. Derfor vil en overgang til fossilfri stålproduksjon ha en svært positiv innvirkning på klimaet.

Den svenske stålprodusenten SSAB er allerede en av verdens mest karbondioksideffektive stålprodusenter. Men samtidig er de klar over at industrien som sådan har langt igjen. Derfor jobber SSAB for å gjøre en reell forskjell så snart som mulig, og de ønsker å lede stålindustrien mot en karbondioksidfri framtid. Teknologien for fossilfri stålproduksjon som SSAB har utviklet, er basert på HYBRIT-initiativet (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), som SSAB startet i 2016 sammen med gruveselskapet LKAB og energiselskapet Vattenfall. Ved hjelp av denne teknologien, der kull og koks blir erstattet med fossilfritt hydrogen, har SSAB potensial til å redusere Sveriges CO2-utslipp med rundt 10 prosent.

Og utviklingen går på høygir. I 2021 klarte SSAB å framstille det første stålet med 100 prosent fossilfritt hydrogen. Målet er å kunne tilby fossilfritt stål på markedet i 2026.

– Da vi hørte om HYBRIT-prosessen og SSABs fossilfrie stål, skjønte vi med en gang at dette ville være en stor del av løsningen for et netto nullsamfunn og kontaktet SSAB direkte for å legge inn en ordre. Tidlige estimater viser at det å konvertere alt stålet vårt til fossilfritt kan redusere det samlede klimaavtrykket vårt med rundt 60 prosent. Vi har tenkt å være en drivkraft for etterspørselen etter det fossilfrie alternativet, og når prisene på EUs obligatoriske karbondioksidkvoter øker, vil det bli større press på stålindustrien for også å redusere karbondioksidutslippene, sier Bjørnstad.

– Det er fantastisk å sette i gang denne bærekraftsreisen med Vestre, siden de deler målet vårt om å redusere karbonavtrykket i hele verdikjeden. Samtidig viser samarbeidet også det omfattende bruksområdet for fossilfritt stål, sier Thomas Hörnfeldt, leder for Sustainable Business ved SSAB.

– Fossilfritt stål har stort potensial, og selv om det til å begynne med bare vil være tilgjengelig i mindre kvanta, vil det bety mye for oss. SSAB er en pioner på dette feltet, og siden vi har samarbeidet lenge med dem om stålet vi bruker nå – som har over 20 prosent lavere utslipp enn verdensgjennomsnittet – var det naturlig at vi ble en partner på deres reise mot fossilfritt stål, avslutter Bjørnstad.

Senere i vår skal Vestre sammen med en av Skandinavias mest lovpriste designere presentere et spennende prosjekt basert på SSABs fossilfrie stål.