Vestre skal bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk i Norge

Vestre er stolte over å presentere vårt nyeste prosjekt. Vi skal bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk på Magnor i Innlandet. Dette blir den største enkeltinvesteringen i norsk møbelindustri på flere tiår. Fabrikken, som er designet av det verdenskjente arkitektkontoret BIG Bjarke Ingels Group, vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon.

– Vestre skal være verdens mest bærekraftige møbelprodusent og et viktig steg for å oppnå dette er å bygge fabrikken The Plus. Gjennom banebrytende teknologi og skandinavisk industrisamarbeid kan vi produsere raskere og grønnere enn noen gang før og på den måten sikre vår globale konkurransekraft, sier daglig leder, Jan Christian Vestre.

Inspirerer til det grønne skiftet
The Plus blir Nordens første industribygg som oppnår aller høyeste miljøklassifisering BREEAM Outstanding, blant annet ved bruk av massivtre og utslippsfri byggeplass. Helelektriske Tesla-trailer skal gå mellom dagens fabrikk i Torsby i Sverige og den nye på Magnor i Norge.

– De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring. Jeg mener veldig sterkt at alle kan redde verden litt. Hvor bærekraftige vi er, er et resultat av de valgene vi tar, sier Jan Christian.

Vi i Vestre håper vi kan inspirere flere til å ta del i et grønne skiftet. The Plus vil ta i bruk flere Industri 4.0-løsninger, som for eksempel smarte roboter, selvkjørende trucker og at hele fabrikken kan styres med et nettbrett. Som en forutsetning for mer miljøvennlig produksjon er alt basert på fornybar og ren energi. Fabrikken vil være «Paris Proof», det vil si at den har minst 50 % lavere klimagassutslipp enn tilsvarende konvensjonelt prosjekt.

Verdenskjent arkitektkontor har designet fabrikken
Gjennom våre møbler vil vi skape steder der folk kan møtes på tvers av sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller. Når mennesker kommer sammen, oppstår tillit og fellesskap. Dette har også vært et bærende prinsipp når det anerkjente arkitektkontoret BIG Bjarke Ingels Group har designet The Plus.

– Vi har designet en enkel geometri som sprer massen i fire hovedretninger for å skape en følelse av å være i skogen hele tiden og samtidig oppnå en rasjonell produksjonsflyt i fabrikken. Sentrum av plusset danner et effektivt logistikk-knutepunkt og en møteplass for ansatte og besøkende som gir maksimal åpenhet, sier Bjarke Ingels.

Vi brenner for skandinavisk industrisamarbeid
Med spektakulær arkitektur, besøkssenter og 300 mål park vil The Plus bidra til å utvikle Magnor til en attraktiv destinasjon for besøkende fra hele verden. Stedet har lang kultur- og industrihistorie som utgangspunkt for global merkevarebygging. Med sin strategiske plassering mellom Oslo og vår fabrikk i Torsby i Sverige, vil det være et naturlig knutepunkt med god vei- og banetilknytning til Europa og videre til USA.

– Vi brenner for skandinavisk industrisamarbeid, og mener at de skandinaviske landene i større grad bør konkurrere sammen i globale markeder. For Vestre er det et strategisk mål å ha produksjon i flere land i Skandinavia, basert på historiske, industrielle, kompetansemessige og kulturelle fortrinn, sier Jan Christian.

I 2013 åpnet Vestre fabrikk i Torsby i Sverige, designet av det norske arkitektkontoret Snøhetta. Når fabrikken på Magnor åpner, vil Torsby rendyrkes til produksjon av stål- og aluminiumskomponenter som deretter sendes videre til Magnor for lakkering og montering. Ettersom vi samtidig tar hjem mer metallbearbeiding til Torsby, vil det innebære nye, store investeringer og behov for mer arbeidskraft også på fabrikken i Sverige.

– Denne investeringen styrker derfor både norsk og svensk industri samtidig, konkluderer Jan Christian.

Planlagt ferdigstillelse blir i 2021/2022. Da håper vi å kunne ønske alle besøkende velkomne, uansett om du har en interesse for møbler, produksjon og industri, eller arkitektur, natur og bærekraft.

På theplus.no kan du lese mer om våre visjoner for fabrikken.

Vi ses på Magnor.

theplus.no

Fakta om The Plus:
Verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk plassert på Magnor i Innlandet i Norge

  • Planlagt ferdigstillelse 2021/2022
  • Den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår
  • Inkluderer besøkssenter og 300 mål offentlig park
  • The Plus reduserer klimagassutslippene med minst 50 % sammenlignet med en tilsvarende konvensjonell fabrikk og er dermed «Paris proof».
  • «BREEAM Outstanding» (Nordens første industribygg som oppnår aller høyeste miljøklassifisering, blant annet ved bruk av norsk massivtre og utslippsfri byggeplass).
  • 250 000 kWt fornybar energiproduksjon og gjenbruk av 90-95 % av prosessvannet.
  • Vestre Experience Center skal ta imot skoleklasser – inspirere flere til det grønne skiftet.
  • Vestre Forest Camp – 300 mål kultur-og opplevelsespark.
  • Vil skape 30-70 nye arbeidsplasser – og være et utstillingsvindu for inkluderende arbeidsliv.
  • Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, Enova og Eidskog kommune